@ Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ "ЈЕЛЕНА ВАРЈАШКИ", Вршац

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ "ЈЕЛЕНА ВАРЈАШКИ", Вршац, Ж. Зрењанина 22

Година оснивања: 1977

Оснивач: Аутономна покрајина Војводина

Врста установе: Основна школа за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом, Средња школа за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом

Језик образовно-васпитног рада: Српски


О установи

Шездесетих година 20 века почела се изводити настава у комбинованим одељењима за ученике који имају тешкоће у развоју при ОШ "Олга Петров Радишић". У то време у Вршцу није постојала специјална школа ове намене, а ученици су били приморани да путују у Панчево и Београд и по другим местима. Број ових ученика је стално растао, тако да је 26.08.1977. године одлуком збора радника школе "Олга Петров Радишић" издваја се одређени број наставника који ради у специјалним одељењима и формира се школа за специјално васпитање и образовање "Јелена Варјашки". Овом одлуком коначно се оснива школа која ће се бавити специјалним васпитањем и образовањем деце са сметњама у развоју. Школи се додељује зграда за извођење наставе у улици Жарка Зрењанина бр.22 у којој се и данас ради. У наредном времену школи се додељују и нови простори с обзиром на пораст броја ђака и почетак рада средњег образовања (1982 - 1983 година). Школа данас ради као основна и средња школа под једном управом, са просечно од 80 до 100 ђака годишње. У средњем образовању образују се деца у три образовна профила (четири смера): личне услуге - фризери, хемија, нематали и графичарство - помоћници картонажера и текстилство и кожарство - конфекцијски шивач и ручни ткач. Школу похађају ученици и из суседних општина Алибунар, Пландиште и Бела Црква, тако да она у одређеној мери представља регионалну школу. Школа у свом раду прати и примењује савремене методе и достигнућа у раду са децом (ученицима) са сметњама у развоју и инвалидитетом. Школа од 2018. године пружа додатну дефектолошку подршку на територији Града Вршца у свим градским основним и средњим школама, у три сеоске основне школе и у предшколској установи "Чаролија".

Директор: Љиљана Бешлин

Датум ступања на дужност: 04.01.2023

Број ученика/деце

Основна школa

Школска година Број ученика/деце
2021/22 39
2020/21 39
2019/20 41
2018/19 46
2017/18 47

Средња школa

Школска година Број ученика/деце
2022/23 44
2021/22 55
2017/18 32
2016/17 30
Образовни профили