@ Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

МУЗИЧКА ШКОЛА "ЈОСИФ МАРИНКОВИЋ", Вршац

МУЗИЧКА ШКОЛА "ЈОСИФ МАРИНКОВИЋ", Вршац, Трг победе 4

Година оснивања: 1998.

Оснивач: Аутономна покрајина Војводина

Врста установе: Музичка школа, Уметничка школа

Језик образовно-васпитног рада: Српски


О установи

Основна музичка школа "Јосиф Маринковић" из Вршца основана је одлуком Владе РС 05 број 610-3484/98 од 25.08.1998.године Решењем Покрајинског секретаријата за образовање и културу бр. 106-022-00027/2008-01 од 25.02.2008.године испунила је услове за обављање делатности средњег музичког образовања у подручју култура, уметност и јавно информисање за образовне профиле музички извођач, музички сарадник теоретичар и музички сарадник етномузиколог, а касније решењем Покрајинског секретаријата за образовање, управу и националне заједнице бр. 128-022-38/2012-01 од 21.02.2012.године испунили смо услов за нови образовни профил-музички извођач-џез музике.
Решењем Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице бр. 128-022-414/2020-01 од 24.09.2020.године утврђена је испуњеност услова за рад издвојеног одељења основне школе у згради ОШ "Доситеј Обрадовић" у Пландишту .
Такође, део наставе одвија се у изнајмљеном простору од "Хемофарм фондације" у Вршцу у ул. Анђе Ранковић 15, који је такође верификован решењем Покрајинског секретаријата за образовање , управу и националне заједнице бр. 128-022-553/2012-01 од 26.11.2012.године.
Школске 2021/22 школа је уписала укупно 412 ученика ( 323- основна; 89-средња) на следећим инструментима: виолина, виолончело,контрабас, тамбура, харфа, клавир, хармоника, кларинет, флаута, саксофон, труба, удараљке и на соло певање.

Директор: Татјана Мрђа

Датум ступања на дужност: 24.05.2022

Број ученика/деце

Основна школa

Школска година Број ученика/деце
2021/22 323
2020/21 295
2019/20 318
2018/19 322
2017/18 330

Средња школa

Школска година Број ученика/деце
2022/23 87
2021/22 88
2020/21 97
2019/20 83
2018/19 87