@ Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Гимназија ''Живорад Јанковић'' са домом ученика, Нови Сад

Гимназија ''Живорад Јанковић'' са домом ученика, Нови Сад, Темеринска 28

Година оснивања: 2002.

Оснивач: Приватно лице

Врста установе: Приватна средња школа

Језик образовно-васпитног рада: Српски


О установи

Гимназија "Живорад Јанковић" са домом ученика основана је 24.3.2002. године. Гимназија обавља делатност образовања и васпитања као гимназија општег типа. Покрајински секретаријат за образовање и културу Аутономне покрајине Војводине доделио је школи дозволу за рад решењем број 106-022-00116/2005-01. Ученицима је омогућен смештај и исхрана у ђачком дому који постоји у оквиру школе. Највеће богатство школе јесу резултати марљивог и упорног рада професора, васпитача и управе школе са сваким учеником појединачно. Школа користи најсавременије технологије у процесу преношења знања које је релевантно за 21.век. Ученици се упућују на интегративан приступ у развоју како би се задовољили сви аспекти личности: физички, емотивни, социјали и психички. Мото школе је Више од образовања те кроз богате ваннаставне активности ученици користе време квалитетно развијајући животне вештине, откривајући и користећи своје таленте. Највећи успех школе је што ученици одрастају у стимулативној и безбедној средини где се негују хуманистичке вредности, цени рад, труд и залагање а успех je природна последица тога. Посвећеност ученику предност је наше школе коју зато ученици поштују и воле. Оспособљавамо ученике за решавање проблема, тимски рад и предузетништво кроз реализацију бројних пројеката. Сваком ученику је омогућено да достигне свој максимум и негује лична интересовања кроз богат избор секција, радионица и ваннаставних активности.

Директор: Грујић Никола

Датум ступања на дужност: -

Број ученика/деце

Средња школa

Школска година Број ученика/деце
2022/23 44
2021/22 40
2014/15 35
Образовни профили