@ Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Гимназија Смарт, Нови Сад

Гимназија Смарт, Нови Сад, Трг младенаца 5

Година оснивања: 2009

Оснивач: Приватно лице

Врста установе: Приватна средња школа

Језик образовно-васпитног рада: Српски


О установи

Школа је основана 2009 године када је добила прво решење о акредитацији Смера за Обдарене ученике у Рачунарској гимназији.
2010 гимназија добија решење за покретање општег смера
2021 гимназија обнавља обе акредитације тј прелази на смер за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику и наствља са општим смером.

Гимназија,,Смарт'' у Новом Саду је васпитно-образовна установа за опште средње образовање, смерова:
• Општи тип гимназије;
• Смер за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику.
Гимназија Смарт је гимназија са најдужим искуством у ИТ смеру у Новом Саду.

Статистика нам показује да све више растемо и развијамо се, али и да је општи успех ученика који се одлучују за нашу гимназију све бољи. Само у последње четири школске године, за Смарт гимназију одлучило се да упише укупно 119 одличних ученика, од којих је 30 вуковаца.

За својих 13 година постојања, Смарт гимназија испратила је 9 генерација, односно 183 матуранта, а тренутно школу похађа 232 редовна ученика. 95% наших уписаних ученика је на основу личне препоруке.

Одељења су формирана у групе од по 20 ученика, при чему се остварује квалитетнији приступ професора сваком ученику понаособ уз мотивацију да свако покаже максимум властитог знања.

Користимо методе примене савремених технологија у настави, која се одвија путем електронских смарт табли. Сваки наш ученик добија ранац за лаптоп, еколошку флашу за воду, мајцу, миш, пуњач и лаптоп рачунар на поклон који је основно средство за рад. Сваки наставник такође добија лаптоп за рад, а наставници који предају предмете на којима се рачунају задаци добијају и графичке табле. У свим учионицама за катедром се налазе ПЦ рачунари , магнетне табле и велике смарт тач електронске табле, које су повезане са рачунаром наставника. За време Ковид-19 преко лаптопова наставника ученици који су на комбинованој настави или у изолацији од куће уживо прате лајв стримингом директно из учеонице све што се учи на часу.

Посебна олакшица за учење је наш ученички веб-портал, коме ученици приступају од куће уз своју приступну шифру, а на коме сваки наставник поставља сачуван садржај часа за тај дан. Све што се у школи приказивало или писало се на крају часа сачува на нашем веб порталу. Тиме ученици код куће могу комплетно градиво поново да пређу кад год су у прилици, било да редовно учи, припремају се за контролни или су били одсутни због болести или спортских припрема.

За родитеље смо омогућили приступ електронском дневнику, који је програмирао наш професор програмирања. Сваки наставник одговара ученику на мејл у року од 24х, путем којих им, по потреби, шаљу и додатне задатке прилагођене могућностима сваког ученика. Амбициознији ученици добијају теже задатке, припремају се и учествују на такмичењима. На веб сајту школе налазе се подаци и о свим нашим бившим матурантима, које су факултете уписали укључујући и оне који су уписали факултете у иностранству.

На крају сваког месеца одељенске старешине шаљу извештај родитељима о свим ваннаставним активностима на које су ученици ишли. Поред бројних ваннаставних активности, свак професор држи по једну секцију, у оквиру којих ученици стичу нова и додатна знања и вештине, спрам својих интересовања. у школској 2021/22 школа је понудила 22 секције свим својим ученицима.

Два пута годишње ученици анонимно оцењују рад и успешност својих наставника и свих запослених у школи - од директора до хигијене у школи, чиме добијамо искрену евалууацију о квалитету нашег рада. Сваки наставник описно даје мишљење о сваком ученику коме предаје, чиме родитељ стиче ширу слику о раду и залагању његовог детета.

Свеукупно залагање сваког професора и овако постављен интерактвни систем учења и рада, оснажује ученике да буду самостални, предузимљиви и да развијају радне навике.

Блиска сарадња и размена информација на дневном нивоу између професора, ученика и родитеља нам је од изузетне важности, што чини да се и родитељи и ученици осећају безбедно и сигурно у нашој гимназији.

Директор: Јелена Десница

Датум ступања на дужност: -

Број ученика/деце

Средња школa

Школска година Број ученика/деце
2022/23 209
2021/22 229
2014/15 63