@ Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Средња школа ''Глобал'', Суботица

Средња школа ''Глобал'', Суботица, Трг Цара Јована Ненада 2

Година оснивања: 2006

Оснивач: Приватно лице

Врста установе: Приватна средња школа

Језик образовно-васпитног рада: Српски, Мађарски


О установи

Средња школа „ Глобал“ у Суботици, са седиштем у Суботици, улица Трг цара Јована Ненада бр.2 почела је са радом 2006. године као Економска школа „Глобал“ на адреси Петра Драпшина, 7., школа мења назив у Средња школа „Глобал“ у Суботици 2016. године
Решењем о верификацији 2006. године школа је регистрована у Трговинском суду Суботица за спровођење програма образовања и васпитања у оквиру подручја рада Економија, право и администрација и Трговина, угоститељство и туризам.
Праћењем тржишних услова и потреба локалне заједнице школа је верификовала и друге профиле у подручјима рада:
Трговина, угоститељство и туризам.
-Здравство и социјална заштита.
-Електротехника.
Образовно-васпитни рад остварује се на српском језику, а за одређене профиле верификована је настава на мађарском наставном језику.

Школа се налази у центру града. Све учионице опремљене су модерним наставним средствима. Квалитетан наставни и ваннаставни кадар кроз образовање ученика, посебан акценат ставља на интердисциплинарни приступ наставним темама, као и развој савремене културе учења, користећи нове изворе информација и технологија. Ради се у мањим групама, до 15 ученика по одељењу, што омогућава индивидуализован наставни процес.

Мисија школе
Савременим методама оспособљавамо ученике за струку коју су изабрали, подстицањем у изградњи њихове личности, где им је главни адут њихово употребљиво стручно знање!

Визија школе
Стварамо савремену, модерну школу окренуту ученицима и њиховим потребама, која иде у корак са развојем тржишта, модернизацијом образовног процеса у складу са изазовима 21. века, а ослоњена на традиционалне вредности у којој се негује спона ученик- родитељ- наставник!

Директор: Дренка Безбрадица

Датум ступања на дужност: -