@ Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ "МАРА МАНДИЋ", Панчево

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ "МАРА МАНДИЋ", Панчево, Цара Душана 34

Година оснивања: 1967

Оснивач: Локална самоуправа

Врста установе: Основна школа за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом, Средња школа за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом

Језик образовно-васпитног рада: Српски


О установи

Школа је основана 1967. године. Током следећих десетак година отворена су издвојена одељења у Качареву, Долову, Омољици и Јабуци. Школске 1976/77 почело је са радом и прво средњошколско одељење. 1987. године отворен је Дневни центар за парализовану децу коме је припојено и предшколско одељење које је отворено 1984. Дневни боравак "Невен" је на садашњој адреси од 2000. године. 2003. отворено је одељење за децу са аутизмом.

У школи се образују ученици на три нивоа образовања: предшколском, основношколском и средњешколском нивоу. При школи, постоји продужени боравак за ученике основне школе. Ученици су подељени у три групе.

У оквиру школе, постоји и Дневни боравак „Невен“, као физички одвојена јединица на адреси Марије Прите 7. Тај део представња комбинацију просветног рада и социјалне заштите, а на такав начин се и финансирају зараде запослених. Дневни боравак је намењен ученицима и корисницима од 3 године и не постоји горња старосна граница. У Дневном боравку се образују и васпитавају деца и корисници са вишеструком ометеношћу, умереном и тешком интелектуалном ометеношћу, аутизмом, оштећењима вида, тешким телесним оштећењима. Деци и корисницима пружа пре свега образовно-васпитни рад, радну терапију, кинезитерапију, као и медицинско збрињавање и негу. Корисници дневног боравка такође имају организован превоз од куће уз пратњу медицинског особља. Услуге дневног боравка пружају се корисницима свим радним данима у години.

На нивоу млађег основношколског узраста функционише и издвојено одељење у Долову.
Од школске 2011/12. године школа реализује и кућну наставу за децу која нису у могућности да похађају наставу услед болничког лечења или због природе болести.

Од школске 2012/13. године школа на локалном нивоу пружа подршку деци која су уписана у редован систем образовања, а имају потешкоће у савладавању школског градива различитог степена (на основу препоруке интересорне комисије о пружању додатне подршке). Такође, од исте године раде и одељење за слабовиду и слепу децу, као и припремно предшколско одељење. Отварањем ових одељења школа се приближава зацртаном циљу да прерасте у сервисни центар те да може пружити стручну подршку деци са различитим врстама потреба (интелектуалне, телесне, сензорне, као и тешкоће у комуникацији).

Директор: Горан Владић

Датум ступања на дужност: 04.02.2023

Број ученика/деце

Основна школa

Школска година Број ученика/деце
2021/22 135
2020/21 137
2019/20 146
2018/19 138
2017/18 142

Средња школa

Школска година Број ученика/деце
2022/23 58
2021/22 56
2017/18 56
2016/17 46
Образовни профили