@ Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

ОСНОВНА И СРЕДЊА ШКОЛА "ДР СВЕТОМИР БОЈАНИН'', Суботица

ОСНОВНА И СРЕДЊА ШКОЛА "ДР СВЕТОМИР БОЈАНИН'', Суботица, Ивана Горана Ковачића 14

Година оснивања: 1957

Оснивач: Аутономна покрајина Војводина

Врста установе: Основна школа за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом, Средња школа за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом

Језик образовно-васпитног рада: Српски, Мађарски


О установи

"Др Светомир Бојанин" је основна и средња школа за образовање и васпитање деце са сметњама у развоју. То је уједно и једна од најстаријих специјалних школа у Србији. Основана је 1957. године решењем ондашњег НОО Суботица. Рад је започела у трошној малој згради у Загребачкој улици и са седам одељења основношколског узраста. Временом се број ученика повећавао захваљујући бризи и раду на откривању овакве деце на широј територији Општине. Данас је то модерна школа са око 250 ученика и 88 запослених радника Школе, естетски и хигијенски солидно уређеним простором, фискултурном салом, кабинетима, радионицама.
Школа је организована тако да обухвата све развојне узрасте: предшколски, основношколски и средњошколски. Oбразовни рад у школи одвија се по прилагођеном, односно, измењеном програму у зависности од степена ометености ученика изузев за ученике од првог до петог разреда основне школе за које се, настава одвија по наставном плану и програму основног васпитања и образовања. Рад са аутистичном децом, за сада, је на нивоу индивидуалног третмана. Подручја рада заступљена у средњој школи су: машинство и обрада метала, текстилство и кожарство, пољопривреда, производња и прерада хране.
Године 1998. Школа је добила највише признање за рад – ''Повељу Др Миодраг Матић''.
Године 2005. Школа је добила Повељу Дефектолошког факултета за изузетан допринос и унапређење дефектолошке теорије и праксе.
Године 2012. школа је постала члан Академије централно европских школа (ACES).
ОИСШ '' Жарко Зрењанин '' сарађује са свим сродним школама у АП Војводини и на читавој територији Србије, а на међународном плану школа има сарадњу са пријатељским специјалним школама у Кечкемету, Печују и Баји (Н. Р. Мађарска), специјалном школом из Подгорице (Р. Црна Гора) и Центром за одгој и образовање ''Иван Штарк'' из Осијека (Р. Хрватска).

Директор: Миодраг Станков

Датум ступања на дужност: 18.08.2022

Број ученика/деце

Основна школa

Школска година Број ученика/деце
2021/22 115
2020/21 108
2019/20 103
2018/19 98
2017/18 103

Средња школa

Школска година Број ученика/деце
2022/23 55
2021/22 59
2017/18 60
2016/17 61
Образовни профили