@ Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

ШКОЛСКИ ЦЕНТАР СА ДОМОМ УЧЕНИКА "ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ", Суботица

ШКОЛСКИ ЦЕНТАР СА ДОМОМ УЧЕНИКА "ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ", Суботица, Зрињског и Франкопана 2

Година оснивања: 1947

Оснивач: Народни одбор

Врста установе: Основна школа за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом, Средња школа за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом, Дом ученика

Језик образовно-васпитног рада: Српски, Мађарски


О установи

Школа је основана 1945. год. у Инђији, као "Завод за глуву децу", а потом је 1947. премештена у Суботицу као "Школски центар за васпитање и образовање слушно оштећених лица" и била је прва школа у Војводини за децу која имају овакве тешкоће. Развијајући се стратешки, школа временом постаје установа за едукативно и професионално оспособљавање глувих и наглувих лица.
Од 2014. год. школа мења назив у Школски центар са домом ученика "Доситеј Обрадовић", уз сагласност Владе АП Војводине.
Своју делатност реализује у следећим васп.-образ. областима:
- предшколско васпитање и образовање
- основно васпитање и образовање
- средње васпитање и образовање
- интернатски смештај ученика
- индивидуални третмани (корективно-превентивне вежбе, сензорна интеграција, реедукација психомоторике, логопедски третман, слушне и говорне вежбе, социјалне вештине, соматопедски третман)
- додатна помоћ и подршка деци/ученицима у масовном систему образовања и васпитања
Мисија Школског центра - пружање услуга ране интервенције деци узраста од 0-3 године

Директор: Наташа Нимчевић

Датум ступања на дужност: 04.09.2022

Број ученика/деце

Основна школa

Школска година Број ученика/деце
2021/22 67
2020/21 55
2019/20 53
2018/19 59
2017/18 60

Средња школa

Школска година Број ученика/деце
2022/23 68
2021/22 80
2017/18 92
2016/17 83

Дом ученика

Школска година Број ученика/деце
2021/22 70
2020/21 75
2019/20 85
2018/19 100
2016/17 100
Образовни профили