@ Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

ГИМНАЗИЈА И СТРУЧНА ШКОЛА "ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ", Нови Кнежевац

ГИМНАЗИЈА И СТРУЧНА ШКОЛА "ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ", Нови Кнежевац, Краља Петра I Карађорђевића 11

Година оснивања: 2019

Оснивач: Аутономна покрајина Војводина

Врста установе: Мешовита средња школа

Језик образовно-васпитног рада: Српски, Мађарски


О установи

Средње образовање у Новом Кнежевцу има традицију дугу преко 100 година. Српско школско надзорништво Нови Кнежевац постојало је 1876. године. Део садашње зграде школе је саграђан 1935. године као Соколарски дом. Школа је мењала називе пратећи трансформације и реформе образовања.
Од 1954. године постоји као школа ученика у привреди, а од 1957. године као школа за опште образовање радника. Економска школа је почела са радом 1961.године. Садашња школска зграда је изграђена 1962. године када је почела са радом и Гимназија природно – математичког и друштвеног смера. Гимназија се у Новом Кнежевцу отворила на захтев привредних институција које су имале потребу за високообразовним кадром, те је на основу тога прве три година Гимназија била финансирана од стране општине Нови Кнежевац. Настава се одвијала на два наставна језика, српском и мађарском језику. Гимназија је у почетку свог рада носила назив „Браћа Рибар“. Школске 1966/67. године уводи се школа за КВ раднике (металска и грађевинска). Ова школа 1973. године добија назив Школа за квалификоване раднике “25.мај”. Реформом школства из 1977. године укида се гимназија, а уводи се опште средње образовање и усмерено средње образовање, те се уводе правни, економски и културолошки смерови.
Долази до интеграције са Кањишком школом 1983. године, те школа носи назив Међуопштински школски центар за усмерено образовање и васпитање средњег степена “Братство-јединство” Кањижа-Нови Кнежевац. Раздвајају се 1989. године и школа од тада носи назив Школа за образовање и васпитање “25.мај”, са машинском, саобраћајном и хемијском струком у трогодишњем трајању. Хемијска школа се гаси 1992.године.
Школа добија назив Средња школа “Доситеј Обрадовић” Нови Кнежевац 19.03.1993. године. У оквиру ње се отвара истурено одељење угоститељске школе “Јован Трајковић” из Зрењанина, а у току школске 1994/95. године и истурено одељење Гимназије „Душан Васиљев“ из Кикинде-природно – математички смер. Следеће школске године отвара се друштвено – језички смер гимназије, а од школске 1996/97. године општи смер. Од 2001. до 2019. године Гимназија ради као самостална школа.
Одлуком Покрајинске владе АП Војводине, на седници одржаној 10. јануара 2019. године донета је одлука о оснивању Гимназије и стручне школе „Доситеј Обрадовић“ у Новом Кнежевцу и о укидању Гимназије у Новом Кнежевцу и Средње школе „Доситеј Обрадовић“ у Новом Кнежевцу 127 број: 022-980/2018 .

Директор: Ангела Фекете

Датум ступања на дужност: 21.10.2020

Број ученика/деце

Средња школa

Школска година Број ученика/деце
2022/23 270
2021/22 333
2019/20 358