@ Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА, Бач

ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА, Бач, Школска 1

Година оснивања: 1995

Оснивач: Аутономна покрајина Војводина

Врста установе: Средња стручна школа

Језик образовно-васпитног рада: Српски


О установи

Пољопривредна школа у Бачу, основана је одлуком Владе Републике Србије број 611-1550/95 (Сл.гласник РС бр.19/95) од 05.05.1995.године и одлука је ступила на снагу 13.06.1995. године.Седиште школе је у Бачу, у улици Школска бр.1.
У Школи се остварују следећи наставни планови у подручју рада пољопривреда, производња и прерада хране: за образовни профил четворогодишњег образовања: ПОЉОПРИВРЕДНИ ТЕХНИЧАР и за образовни профил,трогодишњег образовања: РУКОВАЛАЦ-МЕХАНИЧАР ПОЉОПРИВРЕДНЕ ТЕХНИКЕ , ПЕКАР и ЦВЕЋАР –ВРТЛАР.
Школа користи простор Основне школе „ Вук Караџић“
са специјализованим учионицама, кабинетима и другим простором које користимо заједнички, осим кабинета за рачунарство и информатику.
За остваривање плана и програма стручних предмета за подручје рада пољопривреда, производња и прерада хране, Школа за сада поседује земљиште од 21,4165 ha на периферији Бача, на удаљености 2 km од школске зграде, у оквиру којих се налази 3 ха шуме.

Директор: в.д. Драган Новаковић

Датум ступања на дужност: 17.01.2024

Број ученика/деце

Средња школa

Школска година Број ученика/деце
2022/23 94
2021/22 132
2020/21 161
2019/20 152
2018/19 137