@ Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

ГИМНАЗИЈА "20. ОКТОБАР", Бачка Паланка

ГИМНАЗИЈА "20. ОКТОБАР", Бачка Паланка, Трг братства и јединства 23

Година оснивања: 1962

Оснивач: Аутономна покрајина Војводина

Врста установе: Гимназија

Језик образовно-васпитног рада: Српски


О установи

Наша Гимназија основана је 17. јануара 1945. као непотпуна мешовита гимназијаса званичним називом „Државна реална гимназија Бачка Паланка“. Године 1949. она је прерасла у потпуну мешовиту гимназију, а већ 1953. добила нов назив „Виша мешовитагимназија“. Брз и успешан тренд развоја нагло је прекинут јер је 1956. донета одлука о њеном укидању. Међутим, увидело се да без добре старе гимназије нема потребног високостручног кадра па је 1962. године поново отворена.
Реформом средњег образовања и васпитања 1975. године гимназија као школа престаје да постоји. Последња генерација матураната изашла је 1978. године. У међувремену, прва два разреда средњег образовања су издвојена у посебне школе тзв. ЗСВО (Заједничко средње васпитање и образовање - IX i X), а друга два (III i IV) такође у посебне школе тзв. УО (Усмерено образовање). Касније је Школа трансформисана у Центар друштвених делатности. Ова реформа није донела значајне резултате, па је била неопходна „реформа реформе“. Тако су два дела средњег образовања спојена у јединствену средњу школу, те је од 9. маја 1984. то Средња школа за друштвене делатности „20. октобарГимназија општег смера (са касније отвореним друштвено-језичким, информатичким и ове године природно-математичким) настаје након новог закона о образовању у СР Србији 1990. године и као таква траје до данас. За упис у Гимназије полагао се квалификациони испит, а на крају школовања матурски испит. Таква ситуација је и сада, после 25 година. Својим именом Гимназија „20. октобар“ слави Дан ослобођења Бачке Паланке у Другом светском рату и овај назив званично је добила још школске 1962/63. године и након неколико прекида и преименовања одржала и данас.

Директор: Тамара Антић

Датум ступања на дужност: 17.10.2022

Број ученика/деце

Средња школa

Школска година Број ученика/деце
2022/23 326
2021/22 354
2020/21 374
2019/20 400
2018/19 396