@ Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА СА ДОМОМ УЧЕНИКА, Бачка Топола

ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА СА ДОМОМ УЧЕНИКА, Бачка Топола, Маршала Тита 167.

Година оснивања: 1961

Оснивач: Аутономна покрајина Војводина

Врста установе: Средња стручна школа, Дом ученика

Језик образовно-васпитног рада: Српски, Мађарски


О установи

Пољопоривредна Школа у Бачкој Тополи је основана 1961 године.Налази се на периферији града у једном дивном окружењу поред вештачког језера.Након оснивања је имала два профила ратарски и сточарски са четири одељења.Данас имамо осам образовних профила и то четворогодишња-пољопривредни техничар,ветеринарски техничар,прехрамбени техничар и техничар хортикултуре и трогодишња руковалац-механичар пољопр. технике, цвећар-вртлар, пекар и месар.Укупно 27 одељења.
Школска економија има 110 ha обрадиве површине где се врши узгајивање ратарских и повртарских култура.Поред тога имамо пластенике,стакленик,воћњак и виноград.На економији је заступљена и сточарска производња и то говедарство, свињарство и овчарство.Развој и опремање школе успевамо остварити захваљујући конкурсима, донацијама које пружају разне фондације.Сарађујемо са пуно школа унутар и ван Србије,са којима функционише програм размене ученика и професора.Поред наведених школа обезбеђује ученицима разне ваннаставне активности.

Директор: Жолт Хорват

Датум ступања на дужност: 12.07.2021

Број ученика/деце

Средња школa

Школска година Број ученика/деце
2022/23 418
2021/22 441
2020/21 473
2019/20 492
2018/19 526

Дом ученика

Школска година Број ученика/деце
2021/22 86