@ Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА, Бечеј

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА, Бечеј, Браће Тан 1

Година оснивања: 1948.

Оснивач: Аутономна покрајина Војводина

Врста установе: Средња стручна школа

Језик образовно-васпитног рада: Српски, Мађарски


О установи

Корени Економско - трговинске школе датирају од 1948. године, када је у основана Државна трговачка академија, као четврта школа тог типа у Бачкој. Ученика је било мало, а били су различитог узраста и различитог претходно стеченог образовања. Године "детињства" школе протекле су у трагању за будућим идентитетом, колико у програмском и статусном, толико и у просторном смислу. Најзад, од 1951. године Економска школа добија простор - зграду коју и данас користи.
У наредних педесетак година кроз њу су прошле хиљаде ученика и стотине предавача. Међу њима је било и оних чије је деловање прерасло локалне оквире. Промене у друштву, промене у називу школе, разне реформе, на различите начине су обележиле те године.
Данас, после више од седам деценија постојања, показују ново, савремено лице, у старинском раму. И намеравају да га и убудуће дотерују. За образовање и васпитање ученика брину одлични наставници, што је и највећи квалитет школе, а за њихове друге потребе административно и помоћно особље. Школско двориште, сигурно је, једно од најлепших дворишта у Србији.
За све ученике опремљено је неколико информатичких кабинета, канцеларије за учење - виртуелна предузећа, банке осигуравајућа друштва, кабинет за стране језике, затим кабинет за обуку трговаца, конобара, кувара и посластичара. Свака учионица располаже информатичком и аудиовизуелном опремом.Школа има своју, одлично опремљену библиотеку и ученички клуб.
Захваљујући предусловима, Економско - трговинска школа је 2003. године, као једна од осамнаест школа у Републици Србији, уз помоћ немачке Организације за техничку сарадњу (ГТЗ), ушла у пилот програм и отворила одељења за потпуно нови смер - пословни администратор. Наредне године отвара се и смер финансијски администратор. Те године школа је била једина у Војводини која је уписала ученике, пословне администраторе, са наставом на мађарском језику. Од 2007. године отворено је и одељење за образовање службеника у осигурању, касније и у банкарству, комерцијали и туризму.
Године 2014. Школа се подвргла оцењивању квалитета свога рада и добила Националну награду за квалитет и пословну изврсност "Оскар 2014", коју додељује Привредна комора Србије, за Област Људски ресурси.
Исте године Школа је на екстерном вредновању Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије оцењена највишом оценом.

Директор: Гордана Ковачев

Датум ступања на дужност: 22.08.2022

Број ученика/деце

Средња школa

Школска година Број ученика/деце
2022/23 471
2021/22 525
2020/21 571
2019/20 594
2018/19 600