@ Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

ТЕХНИЧКА ШКОЛА "САВА МУНЋАН", Бела Црква

ТЕХНИЧКА ШКОЛА "САВА МУНЋАН", Бела Црква, Јована Цвијића 7

Година оснивања: 1996

Оснивач: Аутономна покрајина Војводина

Врста установе: Средња стручна школа

Језик образовно-васпитног рада: Српски


О установи

Техничка школа "Сава Мунћан" је школа дуге традиције. Још далеке 1884. године постојале су у Белој Цркви две стручне школе – Белоцркванска државна занатска шегртска школа и Белоцркванска државна трговачка шегртска школа. Настава се изводила на мађарском језику. 1922. године спајају се у Општу занатско трговачку школу и под тим називом школа ради до 1944. године.
Временом, школа је променила неколико назива, у складу са статусом. До 1968. радила је под називом Периодична школа ученика у привреди; затим, до 1977. као Школа за КВ и ВКВ раднике, Школа за позивно и усмерено васпитање и образовање, Средња машинска школа.
1996. године прераста у модерну школу и добија статус техничке школе.

Директор: Жељко Стаменковић

Датум ступања на дужност: 21.08.2022