@ Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА "4. ЈУЛИ", Врбас

СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА "4. ЈУЛИ", Врбас, Светозара Марковића 53

Година оснивања: 1945

Оснивач: Аутономна покрајина Војводина

Врста установе: Средња стручна школа

Језик образовно-васпитног рада: Српски


О установи

Средња стручна школа "4. јули" у Врбасу, имала је честе и значајне промене у свом раду и развоју.
У интервалу од 1945 до 1950.године, била је Стручна школа у индустрији и занатству.
Од 1950 до 1959.године, школа прераста у: СТРУЧНА ШКОЛА УЧЕНИКА У ПРИВРЕДИ, а од 1959. године до 1969. године, школа носи назив: МЕШОВИТА ШКОЛА ЗА УЧЕНИКЕ У ПРИВРЕДИ "ЂОРЂЕ ЗЛИЧИЋ".
Школске 1956/57.године отвара се: ТЕХНИЧКА ШКОЛА ЗА ПРЕХРАМБЕНУ ИНДУСТРИЈУ, а 1961. године се отвара: СРЕДЊА ЕКОНОМСКА ШКОЛА. Интеграцијом школе ученика у привреди, Техничке школе за прехрамбену индустрију и Средње економске школе 1969.године формира се: ШКОЛСКИ ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО ОСПОСОБЉАВАЊЕ КАДРОВА У ПРИВРЕДИ. Центар се 1977.године трансформише у Радну организацију: СРЕДЊА ШКОЛА ЗА ОПШТЕ И ПОЗИВНО УСМЕРЕНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ "ПРВА ПРОЛЕТЕРСКА" са два ООУР-а и једном Радном заједницом и то:
1. ООУР ЗАЈЕДНИЧКОГ СРЕДЊЕГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА "25. МАЈ" И
2. ООУР ОБРАЗОВНИ ЦЕНТАР ЗА ПОЗИВНО УСМЕРЕНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНО ПРЕХРАМБЕНЕ СТРУКЕ "4.ЈУЛИ"
1979.године отвара се ВИША ТЕХНИЧКО – ТЕХНОЛОШКА ШКОЛА ЗА ПРЕХРАМБЕНУ СТРУКУ.
1982.године, Школа се трансформише у јединствену радну организацију без ООУР-а са називом: ОБРАЗОВНИ ЦЕНТАР ЗАЈЕДНИЧКОГ СРЕДЊЕГ И ПОЗИВНО УСМЕРЕНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА СРЕДЊЕГ И ВИШЕГ СТУПЊА "4.ЈУЛИ".
На основу Закона о средњем образовању и васпитању ("Сл. гласник СР Србије", бр. 55/90), Центар се трансформише у радну организацију СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА "4.ЈУЛИ" са задатком да образује кадрове прехрамбене, хемијске, машинске и саобраћајне струке.

Директор: Аница Грачанин

Датум ступања на дужност: 21.05.2023