@ Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

ХЕМИЈСКО-МЕДИЦИНСКА ШКОЛА, Вршац

ХЕМИЈСКО-МЕДИЦИНСКА ШКОЛА, Вршац, Стеријина 113

Година оснивања: 1977

Оснивач: Аутономна покрајина Војводина

Врста установе: Средња стручна школа

Језик образовно-васпитног рада: Српски


О установи

Хемијско медицинска школа из Вршца, Стеријина 113, формирана је 1977 године као израз потребе за оспособљавање кадрова у хемијској индустрији града и потребе суседних општина. Након више измена у плановима и програмима као и у начину организовања и опремања ( обзиром да се тек почело, јер је постојала само зграда која претходно није имала ту намену,) било је потребно опремити и оспособити је за васпитно-образовни и стручни рад са децом.
Школске 1990-1991 године, школа постаје самостална установа. Почетком наредне школске године уводе се нови наставни планови у складу са Законом о средњем образовању и васпитању Републике Србије, а ученици при упису на четворогодишње школовање полагали су квалификациони испит.
Школске 1991-1992 године овој школи су враћена одељења текстилне струке а која су до тада била у оквиру средње школе у Пландишту, те се од тада организује настава за подручја рада хемија, неметали, текстилство и кожарство. У поступку усаглашавања Статута са Законом о средњој школи, Школски одбор је донео одлуку да назив школе буде: Хемијско-текстилна школа Вршац.
Скупштина општине Вршац је новембра 1998 године подржала иницијативу за увођењем новог профила у области : здравство и социјална заштита. Маја месеца 2000-те године Министарство просвете Републике Србије одобрило је отварање одељења ван седишта матичне школе, те је донета одлука да се у овој школи као истурено одељење медицинске школе из Београда образују следећи профили:
- Фармацеутски техничар
- Медицинска сестра-техничар,
да би касније профили припали матичној, Хемијско-медицинској школи Вршац.

Директор: Снежана Илић

Датум ступања на дужност: 18.07.2022