@ Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

ГИМНАЗИЈА "БОРИСЛАВ ПЕТРОВ БРАЦА", Вршац

ГИМНАЗИЈА "БОРИСЛАВ ПЕТРОВ БРАЦА", Вршац, Михајла Пупина 1

Година оснивања: 1790

Оснивач: Аутономна покрајина Војводина

Врста установе: Гимназија

Језик образовно-васпитног рада: Српски, Румунски


О установи

У Вршцу крајем 18. века (1790.године) основана је Граматикална школа (латинска нижа гимназија). Са гимназијом у Карловцима била је у том тренутку највиша школска установа код Срба.
Данас се у вршачкој гимназији настава одвија на српском и румунском матерњем језику. Школа има укупно 20 одељењa, настава се одвија у једној смени. Од изборних предмета изучавају се грађанско васпитање и веронаука. Школске 2020/2021.године уписано је 2 одељењa природно-математичког смера, 2 одељења друштвено-језичког смера и 1 одељење општег смера на румумском наставном језику. У школи се изучавају следећи страни језици : енглески, немачки, италијански и француски. Школа има библиотеку са око 20000 књига, фискултурну салу, 26 кабинета, трим кабинет aмфитеатар са 200 места.

Директор: Тамара Пешић

Датум ступања на дужност: 08.10.2020

Број ученика/деце

Средња школa

Школска година Број ученика/деце
2022/23 490
2021/22 490
2020/21 517
2019/20 512
2018/19 504