@ Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

СРЕДЊА ШКОЛА "22. ОКТОБАР", Жабаљ

СРЕДЊА ШКОЛА "22. ОКТОБАР", Жабаљ, Николе Тесле 78

Година оснивања: 1977.

Оснивач: Локална самоуправа

Врста установе: Мешовита средња школа

Језик образовно-васпитног рада: Српски


О установи

Средња школа “22.октобар” основана је 20. маја 1977. године као школа за заједничко образовање. Укидањем средњег заједничког образовања школа добија подручије рада машинства и обраде метала. Данас мешовита школа “22.октобар” својим полазницима нуди образовање у четири подручија рада. То су: машинство и обрада метала, гимназија општи смер, економија, право и администрација и трговина, угоститељство и туризам.
Зграда школе налази се у самом центру Жабља, саграђена је још за време Аустроугарске монархије, 1911. године. Првобитно је била вртић, затим школа која се по најбољем учитељу звала “Грујићева школа”, да би данас постала мешовита средња школа. Данашња зграда школе састоји се из два објекта. То су: централна зграда у улици Николе Тесле, школска радионица у улици Светог Николе 44.
У школи је запослено 54 радниика. Школа располаже са 19 учионица, од тога 6 специјализованих за биологију, хемију, географију, информатику и физику. Школа има библотеку која има фонд од преко 7000 књига.
Наша школа нуди широк спектар занимања која деци оба пола нуде могућност да се образују у својој општини. Посебно је важно напоменути да смо једина школа у Војводини у којој је настава организована у једној смени. Ово погодује организацији наставе, али и слободних активносту у школи и ван ње.
Данашња школа
Од 1977. до данас, много се напредовало у сваком смислу развоја школе. Како по садржају који се ученицима нуди, тако и по опремљености кабинета и радионица. Неки од кабинета су опремљени видео бимовима и рачунарима, информатички кабинет поседује 30 рачунара намењених ученицима, а цела школа је покривена бежичним интернетом. Константно се ради на даљем развоју у смислу опреме, као и на самом усавршавању професора.
Познати ученици
Средња школа „22.октобар“ имала је током свог постојања неколико ученика који су касније постали јавне личности. Међу њима су и владике Порфирије и Фотије, др Јовиша Жунић, др Олга Бодрожа и фудбалер Љубиша Вукеља.

Директор: Бранислава Кнежевић

Датум ступања на дужност: 05.09.2022