@ Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

МУЗИЧКА ШКОЛА "ЈОСИФ МАРИНКОВИЋ", Зрењанин

МУЗИЧКА ШКОЛА "ЈОСИФ МАРИНКОВИЋ", Зрењанин, Трг слободе 7

Година оснивања: 1948.

Оснивач: Аутономна покрајина Војводина

Врста установе: Музичка школа, Уметничка школа

Језик образовно-васпитног рада: Српски


О установи

Након ослобођења града и завршетка Другог светског рата требало је наставити развијен музички живот и обогатити новим вредностима једну културу – музичку – која је све више постајала потреба широких друштвених слојева. Запажала се тежња да се нешто учини на организацији музичког живота у граду. Постепено су се почели формирати многи хорови и оркестри при основним школама, јединицама ЈНА, у организацијама привредних и друштвених делатности итд. Овим ансамблима руководили су музичари, а они су – као и чланови ансамбла – били људи различитих занимања, из свих друштвених слојева.

Прва генерација ниже музичке школеПрва генерација ниже музичке школеОвакав послератни развој музичког живота наметнуо је потребу школовања музичких кадрова – потребу за оснивањем музичке школе у граду.

Припреме за отварање музичке школе почеле су током 1947. године.

По добијању решења Министарства просвете, године 1948. основана је музичка школа под именом Градска нижа музичка школа. Школи је било одобрено отварање клавирског, гудачког и дувачког одсека. Те године уписано је у први разред око 150 ученика.

Школа је почела са радом у згради која се налазила у улици Иве Лоле Рибара број 46. Од новембра 1949. године пресељена је у нову зграду на Тргу слободе број 7, где се и данас налази.

Већ са завршетком прве генерације ученика Градске ниже музичке школе (школске 1953/54) осећала се потреба за оснивањем средње музичке школе, јер је добар део свршених ученика желео да настави школовање.

Године 1961. Министарство просвете НР Србије дало је сагласност за отварање Средње музичке школе у Зрењанину, те је школа почела са радом школске 1961/62. године. Средњи ступањ школе имао је два одсека: теоријско-наставнички и уметнички. Од те школске године нижа и средња школа чине јединствену музичку школу под називом Музичка школа "Јосиф Маринковић".

Године 1963. Статутом школе одређен је 13. мај – дан смрти Јосифа Маринковића, композитора чије име носи школа – као Дан школе.

Директор: Јелена Грбић

Датум ступања на дужност: 02.03.2022

Број ученика/деце

Основна школa

Школска година Број ученика/деце
2021/22 467
2020/21 438
2019/20 442
2018/19 475
2017/18 465

Средња школa

Школска година Број ученика/деце
2022/23 96
2021/22 102
2020/21 106
2019/20 111
2018/19 114