@ Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

ГИМНАЗИЈА, Инђија

ГИМНАЗИЈА, Инђија, Трг слободе 2а

Година оснивања: 1966

Оснивач: Аутономна покрајина Војводина

Врста установе: Гимназија

Језик образовно-васпитног рада: Српски


О установи

Гимназију у Инђији основала је Скупштина општине Инђија својом Одлуком број 011-30/66-01 донетом на седници оба скупштинска већа која је одржана 30.05.1966. године.

Гимназија је уписана у Регистар установа у Окружном привредном суду у Сремској Митровици на страни 146 свеска II.

Сагласност за рад I разреда дао је Покрајински секретаријат за образовање Решењем бр. 03-580/3 од 21. октобра 1966. године, сагласност за рад II и III разреда Покрајински секретаријат за образовање бр. 03-319/3 од 07.06.1968. године.

Настава у овој школи је почела 5. септембра 1966. године.

Зграда Гимназије подигнута је средствима самодоприноса становника општине Инђија.

Гимназија у пуном саставу са по 16 одељења ( 8 одељења природно-математичког и 8 одељења друштвено-језичког смера ) радила је све до школске 1975/76. године. Од школске 1975/76. године у згради Гимназије ради "школа за заједничко васпитање и образовање".

Од школске 1983/84 године поред заједничких основа средње школе, добија и трећи и четврти разред позивно-усмереног образовања.

Од 1986/87 године укида се грађевинска струка а уместо ње исте школске године Гимназија добија Правну струку.

Од 1990/91 године Гимназија поново уписује I разред Гимназије са 4 одељења и 120 ученика (по 2 одељења природно-математичког и друштвено-језичког смера).

Директор: Милан Кресојевић

Датум ступања на дужност: 02.09.2021

Број ученика/деце

Средња школa

Школска година Број ученика/деце
2022/23 414
2021/22 398
2020/21 424
2019/20 416
2018/19 399