@ Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

ПОЉОПРИВРЕДНО-ТЕХНИЧКИ СРЕДЊОШКОЛСКИ ЦЕНТАР "БЕСЕДЕШ ЈОЖЕФ", Кањижа

ПОЉОПРИВРЕДНО-ТЕХНИЧКИ СРЕДЊОШКОЛСКИ ЦЕНТАР "БЕСЕДЕШ ЈОЖЕФ", Кањижа, Широка 70

Година оснивања: 1965

Оснивач: Аутономна покрајина Војводина

Врста установе: Средња стручна школа

Језик образовно-васпитног рада: Мађарски


О установи

Школа је основана решењем СО Кањижа бр.01- 030/122 1965. године и регистрована је код Oкружног трговинског суда у Суботици УС 130/71.
Званични назив школе је Пољопривредно-технички средњошколски центар ''Беседеш Јожеф'' Кањижа од 19.07.2004. године. Оснивач школе је Влада Аутономне Покрајине Војводине актом о оснивању број 022-00039/2002-02 од 12.06.2002.године и делимичног оснивача Националног савета мађарске националне мањине - уговор број 022-77/2012 од 08.02.2012.године.

Тренутно се у школи остварује образовно - васпитни рад за следеће профиле:
- пољопривредни техничар године (4 године),
- ветеринарски техничар (4 године),
- машински техничар за компјутерско конструисање компјутера (4 године),
- аутомеханичар (3 године),
- механичар грејне и расхладне технике (3 године).

Директор: Илдико Штербик

Датум ступања на дужност: 15.09.2022

Број ученика/деце

Средња школa

Школска година Број ученика/деце
2022/23 182
2021/22 213
2020/21 237
2019/20 276
2018/19 315