@ Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

ГИМНАЗИЈА "ДУШАН ВАСИЉЕВ", Кикинда

ГИМНАЗИЈА "ДУШАН ВАСИЉЕВ", Кикинда, Др Зорана Ђинђића 7

Година оснивања: 1858

Оснивач: Аутономна покрајина Војводина

Врста установе: Гимназија

Језик образовно-васпитног рада: Српски


О установи

Основанаје 1858. године. Носила је назив „Великокикиндска Гимназија“. Била је то „реалка“ са четири разреда, смештена у згради Курије (данас зграда Народног музеја и Архива Кикинде). Године 1899. започета је изградња нове зграде, а већ наредне зграда је била спремна за нову школску годину. До Првог светског рата, Гимназију су похађали углавном ученици немачке и мађарске националности. Током Првог светског рата, школа је служила као војна болница. Након рата, Гимназију похађају углавном ученици српске националности. Између два светска рата, Гимназија је уживала велики углед. Томе су допринели и квалитетни професори и успешни ученици. За време Другог светског рата, Гимназија је поново променила намену. Наиме, претворена је у касарну немачке војске. Након рата, 1945.године, Гимназија је подељена на Непотпуну мађарску и Непотпуну српску гимназију. Трансформацијом 1950/51. године, од Гимназије су одвојена нижа одељења и припојена тада основаним основним школама. Име песника Душана Васиљева, Гимназија је понела век након оснивања, 1959. године. Следи период успона Гиманзије, који траје све до 1974. године када су основани Центри за образовање (ткз. „Шуварке“, по тадашњем министру просвете СФРЈ Стипи Шувару, који је иницирао
реформу школства). Наредних 16 година, Гимназија није уписивала нове генерације ученика. Школске 1990/91. обнавља се рад Гимназије.

Данас школа броји 17 одељења. Настава се изводи на српском језику. Школа обавља образовно-васпитну делатност остваривањем наставног плана и програма гимназије природно-математичког и друштвено-језичког смера у трајању од 4 године.Сваке школске године уписујемо 2 одељења природно-математичког смера и 2 одељења друштвено-језичког смера.Од школске 2018/19. у нашој Гимназији уведен је нови смер за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику. У школи се као други страни језик учи немачки или италијански језик.

У згради се налази и Економско трговинска школа. Гимназија „Душан Васиљев“је активан члан мреже придружних школа УНЕСКО од 2003. године. Школа је такође укључена у програм размене ученика организације „Интеркултура“. Једна од манифестација по којима је кикиндска Гимназија препознатљива је Ноћ Гимназије.

Директор: Мирјана Дражић

Датум ступања на дужност: 28.09.2022

Број ученика/деце

Средња школa

Школска година Број ученика/деце
2022/23 336
2021/22 374
2020/21 394
2019/20 415
2018/19 435