@ Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА "МИЛОШ ЦРЊАНСКИ", Кикинда

СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА "МИЛОШ ЦРЊАНСКИ", Кикинда, Светосавска 57

Година оснивања: 1961

Оснивач: Аутономна покрајина Војводина

Врста установе: Средња стручна школа

Језик образовно-васпитног рада: Српски


О установи

Средња стручна школа „Милош Црњански” у Кикинди основана је 1961. године. Од 1. јуна 1967. године Школа је носила назив „Стеван Лакаи - Гига”, а од јануара 1993. године Хемијско-технолошка и грађевинска школа.

Сада Школа образује и васпитава образовне профиле у четири подручја рада:
- хемија, неметали и графичарство,
- здравство и социјална заштита
- пољопривреда, производња и прерада хране и
- геодезија и грађевинарство.
Школа је верификована за наведену делатност Решењем надлежног органа бр. 022-20/91-2 од 12. маја 1992. године.
Септембра 1995. године Школа је пресељена у нову зграду, у Светосавској улици број 57.
Решењем Покрајинског секретаријата за образовање и културу број 106-022-00515/2004-01 од 28. јануара 2005. године Школа испуњава услове у погледу простора, опреме, наставних средстава и потребног броја наставника и стручних сарадника за почетак рада и обављање делатности образовања и васпитања у подручју рада здравство и социјална заштита за образовни профил медицинска сестра - техничар у четворогодишњем трајању, тако да је школске 2005/06. године уписана прва генерација овог образовног профила.
2006. године Школа је променила назив у Средња стручна школа „Милош Црњански” Кикинда, уз сагласност Скупштине Аутономне Покрајине Војводине (Oдлука о давању сагласности 01 Број: 022-7/06).

Директор: Милорад Карановић

Датум ступања на дужност: 26.10.2021