@ Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

ГИМНАЗИЈА И СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА "БРАНКО РАДИЧЕВИЋ", Ковин

ГИМНАЗИЈА И СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА "БРАНКО РАДИЧЕВИЋ", Ковин, Цара Лазара 197

Година оснивања: 1964

Оснивач: Аутономна покрајина Војводина

Врста установе: Мешовита средња школа

Језик образовно-васпитног рада: Српски


О установи

Марта 1964. године Скупштина општине Ковин донела је одлуку о оснивању Гимназије “Бранко Радичевић” да би у скорије време били интегрисани и смерови из подручја рада економија, право и администрација, те је школа носила назив Гимназија и економска школа "Бранко Радичевић" Ковин, а након увођења новог образовног профила у подручју рада електротехника, школа мења назив у Гимназија и средња стручна школа "Бранко Радичевић" Ковин.
Гимназија и средња стручна школа “Бранко Радичевић” из Ковина има 18 учионица, од тога кабинете за: физику, хемију и 3 кабинета опремљена са укупно 80 рачунара, пројектором, електронском таблом. Школа има савремено опремљену библиотеку, опремљену са два рачунара прикључена на бежични интернет и видео пројектор, те се библиотека користи и као мултимедијална учионица. Фискултурна сала са две свлачионице је реконструисана 2013. године.
Ученици бирају један четворогодишњи смер из три подручја рада: гимназија, економија, право и администрација и електротехника.

Директор: Луција Мариновић

Датум ступања на дужност: 22.06.2023

Број ученика/деце

Средња школa

Школска година Број ученика/деце
2022/23 240
2021/22 241
2020/21 234
2019/20 250
2018/19 264