@ Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА "МИХАЈЛО ПУПИН", Нови Сад

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА "МИХАЈЛО ПУПИН", Нови Сад, Футошка 17

Година оснивања: 1963.

Оснивач: Аутономна покрајина Војводина

Врста установе: Средња стручна школа

Језик образовно-васпитног рада: Српски, Мађарски


О установи

Електротехничка школа “Михајло Пупин” је основана 1963. године у Новом Саду. Њено оснивање подпомогнуто је развојем привреде у Војводини, где се шездесетих година јавила потреба за кадровима електро струке. Годину дана касније називу је додато и име нашег великог научника Михајла Пупина.
Школа је опремљена савременом рачунарском и комуникационом технологијом. Лабораторије и кабинети поседују најсавременију опрему. У стручним лабораторијама ученицима је доступна савремена електронска опрема са најновијим рачунарима. Физичко васпитање одвија се у две сале у згради школе, као и у две “балон” сале спортског центра “Луковски”.
У склопу ваннаставних активности организован је рад секција: драмска, секција из социологије, мушки вокални састав “Пупин”, хор, секција из роботике, енергетске електронике, практичне електронике, веб дизајна и програмирања.
У школи постоје трогодишњи и четворогодишњи образовни профили , имамо 17 образовних профила на српском језику и један образовни профил на мађарском језику-електротехничар рачунара.
Уписујемо трогодишње образовне профиле, Електричар и Електромонтер мрежа и постројења и четворогодишњи образовни профил Техничар мехатронике који наставу похађају по дуалном систему образобања.
Осим редовног школовања, организује се преквалификација и доквалификаија трећег ,четвртог и петог степена.
Посебно требa истaћи успех школе у многобројним нaстaвним и вaннaстaвним aктивностимa. Ученици нaше школе су били увек, пa и дaнaс, учесници нa многим тaкмичењимa и носиоци многих првих нaгрaдa од општинског до републичког нивоa.
Дaнaс, школa обрaзује и вaспитaвa око 1892 ученикa. У школи је зaпослено око 235 рaдникa, од чегa у нaстaви око 200 професора.

Директор: Ермидин Елезовић

Датум ступања на дужност: 22.10.2021