@ Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

САОБРАЋАЈНА ШКОЛА "ПИНКИ", Нови Сад

САОБРАЋАЈНА ШКОЛА "ПИНКИ", Нови Сад, Шумадијска 12а

Година оснивања: 1983

Оснивач: Аутономна покрајина Војводина

Врста установе: Средња стручна школа

Језик образовно-васпитног рада: Српски


О установи

Саобраћајни школски центар "Пинки" Нови Сад основан је одлуком Самоуправне интересне заједнице за усмерено образовање и васпитање Новиг Сада 01.07.1983. године. Под пуним називом Саобраћајни школски центар "Пинки" Нови Сад школа поћиње са радом школске 1983/1984. године у згради некадашње основне школе "Јожеф Атила" на Телепу, улица Лазе Лазаревића 1. У састав Школског центра "Пинки" Улазиле су: Школа за заједничко опште образовање и васпитанје "Јожеф Атила" (трећи и четтврти разред средње школе). Како је Школски центар "Пинки" настао спајањем саобраћајног одсека Машинског школског центар "Тито" и некадашње школе "Јожеф Атила" запослени су углавном били из тих школа. За првог директора школе именован је Бранислав Ћеранић.Оснивање Саобраћајне школе "Пинки" која ће образовати кадрове за све гране саобраћаја условљено је потребама саобраћаја као привредне делатности од посебног значаја. Данас се Саобраћајна школа "Пинки" Нови Сад налази у Шумадијској 12а.

Директор: Срђан Бојовић

Датум ступања на дужност: 04.11.2021