@ Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

СРЕДЊА МАШИНСКА ШКОЛА, Нови Сад

СРЕДЊА МАШИНСКА ШКОЛА, Нови Сад, Краља Петра I 38

Година оснивања: 1936

Оснивач: Република Србија

Врста установе: Средња стручна школа

Језик образовно-васпитног рада: Српски


О установи

Под данашњим називом школа постоји од 1990. године.
У ранијем периоду школа је образовала кадрове средње стручне спреме за КВ и ВКВ раднике машинске и саобраћајне струке. Услед промена програма и трансформације, школа је до 1993. године образовала и ученике у металуршкој струци. На основу праћења кретања у привреди града и Покрајине укидани су стари, а увођени нови образовни профили.
Школа тренутно образује ученике у 4 образовна профила у трећем и у 5 образовних профила у четвртом степену.

Директор: Владимир Гавранић

Датум ступања на дужност: 01.07.2020