@ Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

ТЕХНИЧКА ШКОЛА "ПАВЛЕ САВИЋ", Нови Сад

ТЕХНИЧКА ШКОЛА "ПАВЛЕ САВИЋ", Нови Сад, Шајкашка 34

Година оснивања: 1961

Оснивач: Аутономна покрајина Војводина

Врста установе: Средња стручна школа

Језик образовно-васпитног рада: Српски


О установи

Техничка школа «Павле Савић», Нови Сад основана је 25.07.1961. године под називом Хемијско-технолошка школа. Новооснована школа је на самом почетку изводила наставу са два одељења на два одсека: аналитички и погонски, са свега 60 ученика. У моменту оснивања школа није имала своју зграду, те се настава одвијала у згради Здружене млинске индустрије.
Тек 1977. године, 16 година од оснивања, школа добија своју зграду-школски центар «Млинпек» уступа јој своју зграду на коришћење. Међутим, већ следеће године, због реформе образовања и увођења позивно усмереног образовања и васпитања средњег ступња, стечени школски објекат се показао као просторно незадовољавајући. Због тога у лето 1979. године почињу радови на доградњи другог спрата, који је завршен 1981. године, чиме се школски простор повећао за 30%.
Почев од школске 1997/98. године мења се структура школе, те поред постојећег подручја рада хемија, неметали и графичарство, школа добија одобрење за школовање ученика у подручју рада личне услуге за образовне профиле женски и мушки фризер.
Школске 2000/2001. године у нашу школу пребацује се, из Пољопривредне школе у Футогу, 22 одељења из подручја рада пољопривреда, производња и прерада хране, са целокупним наставним кадром. Школске 2002/2003. године уведен је образовни профил маникир и педикир из подручја рада личне услуге, а школске 2004/2005. године уведен је образовни профил техничар за заштиту животне средине из подручја рада хемија, неметали и графичарство.Школске 2006/2007. уведен је образовни профил техничар за индустријску фармацеутску технологију из подручја рада хемија, неметали и графичарство. Због недостатка школског простора, неопходног за нормално и несметано одвијање наставе, у лето 2004. године започета је доградња новог крила зграде и сале за физичко васпитање.
Доградња школске зграде је завршена у августу 2006. године , тако да се настава одвија у матичној згради Техничке школе „ Павле Савић“, а због незавршене сале за физичко, настава физичког васпитања одвија се на школским теренима и у изнајмљеним објектима „Партизан 2“ и „Соколски дом“, до завршетка сале.

Директор: Мила Костић

Датум ступања на дужност: 02.10.2022