@ Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

ГИМНАЗИЈА И ЕКОНОМСКА ШКОЛА "ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ ", Оџаци

ГИМНАЗИЈА И ЕКОНОМСКА ШКОЛА "ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ ", Оџаци, Сомборска 18

Година оснивања: 1944.

Оснивач: Аутономна покрајина Војводина

Врста установе: Мешовита средња школа

Језик образовно-васпитног рада: Српски


О установи

Гимназија и економска школа “Јован Јовановић Змај” је основана 1944. године у Оџацима, као Државна нижа гимназија и до данас је више пута укидана и поново отварана под другим именом. Од 2006. године школу похађају и ученици који уписују смерове из подручја рада економија, право и администрација.
У складу са могућностима школе, сваке године раде се поправке и реновирање учионица и опремање истих савременом опремом и наставним средствима.

Директор: Марија Матовић

Датум ступања на дужност: 10.07.2022

Број ученика/деце

Средња школa

Школска година Број ученика/деце
2022/23 238
2021/22 253
2020/21 260
2019/20 267
2018/19 282