@ Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА "ПАЈА МАРГАНОВИЋ", Панчево

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА "ПАЈА МАРГАНОВИЋ", Панчево, Ослобођења 25

Година оснивања: 1958

Оснивач: Аутономна покрајина Војводина

Врста установе: Средња стручна школа

Језик образовно-васпитног рада: Српски


О установи

Потреба за школама овог профила датира још од 19. века. Прва школа овог типа у нашем граду основана је 17. марта 1959. Године. Маја 1958. године Срески народни одбор у Панчеву одлучио је да се за потребе школовања ученика у привреди, из насељених места Среза, у Панчеву формира Периодична школа ученика привреди. Одређен је одбор за формирање школе, додељена приземна зграда бивше Тракторске школе, па је школа почеле са радом 1958. године. Настава се обављала у 3 смене које су трајале по три месеца. Ученици су били смештени у средњошколском интернату у граду или су путовали у школу из својих села. Од наставних кадрова само је троје наставника било у сталном радном односу, док је других двдесет и петоро наставника ангажовано хонорарно из других панчевачких средњих школа.

Периодична школа ученика у привреди образовала је ученике за занимања занатске струке: текстилце, фризере, грађевинаре, дрво-прерађивача, металце и електричаре.
До реформе образовних установа 1976. уведени су нови смерови, угоститељски и трговински, захваљујући спајању са школом "Борис Кидрич". Од тада се у школи образују висококвалификовани радници. После неколико година Школа је променила систем наставе.
Прешла је на редовну наставу и добила назив "Школа ученика у привреди", а касније Школа за квалификоване раднике "Паја Маргановић". Реарганизацијом средњих школа у Панчеву, Школа је 1976. претворена у школу за заједничко средње васпитање и образовање "Паја Маргановић" са одељењима у Панчеву и истуреним одељењима у Омољици и Опову. Школа је имала укупно 60 одељења, 95 професора у настави и 32 остала радника. Школске 1983. године Школа се реорганизује у четворогодишњу средњу школу и добија назив Средња школа за образовање кадрова у терцијалних делатностима, робном и новчаном промету "Паја Маргановић". Ученици првог и другог разреда образују се по заједничким основама, а у трећем и четвртом ученици се опредељују за економску, трговинску, угоститељску и туристичку струку.
Реформом школства у јесен 1987. ученици похађају школу по новим плановима и програмима за следећа занимања и струке:Економска, биротехничка, трговинска, угоститељска и занатска (кројачи мушке и женске одеће). Од 1988.-2006. ученици у првом разреду врше избор занимања у који су укључени и стручни предмети. Трансформација школа значила је враћање на средње стручне школе и гимназију, а извршене су и бројне измене у наставним плановима и програмима. Ове промене биле су условљене распадом СФРЈ и стварањем СРЈ. Неки предмети су укинути, а други уведени. Битне промене извршене су у настави историје, географије, језика књижевности. Идејно усмерени предмет марксизам и социјалистичко управљање, који је у усмереном образовању изучаван све четири године, укинут је 1991. године, а заменили су га основи филозофије, логика и социологија. Предмет одбрана и заштита укинут је 1994. године. Укинути су и предмети економика СФРЈ и друштвено уредјење.
Школским објектима и условима рада Школа је током година мењала зграде у којима је одржавана настава. Најпре је била смештена у згради данашње Електотехнички школе "Никола Тесла" у улици Максима Горког 7. Реорганизацијом наставе из 1983. Школа поред промене назива мења и зграду у којој се одржава настава и од тада до данас седиште школе је у улици Ослобођења 25 у Панчеву. Данашња зграда Школе подигнута је 1963. године и првих година у њој се налазио Интернат у коме су боравили ученици из околних места. У приземљу су биле смештене учионице, на горња три спрата спаваонице, док је данашња фискултурна сала имала функцију трпезарије. Школска зграда није довршена, јер је у првобитном плану било да се поред садашње зграде у продужетку улице Ослобођења зидају додатне учионице. После укидања Интерната собе су претворене у учионице, зборницу и канцеларије директора, секретара и рачуноводства. У анексу зграде налазе се кабинети за практичну наставу конобара, посластичара и кувара.

Директор: Небојша Поповски

Датум ступања на дужност: 23.09.2020