@ Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

МАШИНСКА ШКОЛА "ПАНЧЕВО", Панчево

МАШИНСКА ШКОЛА "ПАНЧЕВО", Панчево, Браће Јовановић 103

Година оснивања: 1962

Оснивач: Аутономна покрајина Војводина

Врста установе: Средња стручна школа

Језик образовно-васпитног рада: Српски


О установи

Почеци наше школе датирају још од 1945. године.
Шегртска школа и Женска занатска школа се спајају у Државну индустријско-занатску школу која мења назив Стручна школа за ученике у индустрији и занатству. Године 1952. постаје Школа ученика у привреди "Борис Кидрич" која се 1962. године спаја са новоформираном Мајсторском школом за висококвалификоване раднике које формирају Школски центар за стручно оспособљавање КВ и ВКВ радника "Борис Кидрич".
Године 1977. се припаја Техничкој школи и постаје двогодишња школа за средње усмерено образовање и васпитање у металској, саобраћајној и ел.техн. струци "Никола Тесла".
Школа за Машинску и саобраћајну струку "Борис Кидрич" постаје 1986 а од 1990 радимо под називом Средња машинска школа "Панчево".
Под данашњим именом радимо од школске 1990/91 године од кад почињемо да школујемо образовне профиле-маш. тех. за нумерички управљане машине, компјутерско конструисање, 2007 се уводе два огледна профила ОМО и Техничар мехатронике, које ове године преводимо у редован профил и планирамо да школујемо и нов образовни профил Бравар-заваривач.

Директор: Ненад Дојчиновић

Датум ступања на дужност: 04.05.2022