@ Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА "ЈОСИФ ПАНЧИЋ", Панчево

ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА "ЈОСИФ ПАНЧИЋ", Панчево, Новосељански пут 31
  • poljoprivrednaskola@mts.rs direktorpoljsk@mts.rs
  • 013/219 0022 013/219 0023
  • www.jpancic.edu.rs

Година оснивања: 1962.

Оснивач: Аутономна покрајина Војводина

Врста установе: Средња стручна школа

Језик образовно-васпитног рада: Српски


О установи

Пољопривредна школа “Јосиф Панчић” основана је 06.06.1962. године у Панчеву, под именом Школски центар за образовање кадрова за пољопривреду у Панчеву.
У састав школског центра су ушле: Техничко пољопривредно машинска школа у Панчеву, Економска школа за одрасле пољопривредног смера у Панчеву, Ратарско тракторска школа у Панчеву и Живинарска школа у Баваништу. Школски центар је почео са радом 01.07.1962.године.
Школа данас образује кадрове за рад у пољопривреди. Школа поседује: 7 опремљених кабинета, 14 специјализованих учионица, фискултурну салу у коју може да стане око 200 гледалаца и користи се за скоро сва спортска такмичења средњошколаца. Школска библиотека има преко 10 000 наслова. Практична настава реализује се на школској економији која поседује: радионице, пластенике, воћњак и повртњак.
Поред редовне наставе школа врши доквалификацију и преквалификацију полазника.

Директор: Горан Бимбашић

Датум ступања на дужност: 02.12.2022

Број ученика/деце

Средња школa

Школска година Број ученика/деце
2022/23 217
2021/22 264
2020/21 308
2019/20 347
2018/19 369