@ Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

ТЕХНИЧКА ШКОЛА "МИЛЕНКО ВЕРКИЋ НЕША", Пећинци

ТЕХНИЧКА ШКОЛА "МИЛЕНКО ВЕРКИЋ НЕША", Пећинци, Школска 8а

Година оснивања: 1976

Оснивач: Аутономна покрајина Војводина

Врста установе: Средња стручна школа

Језик образовно-васпитног рада: Српски


О установи

Школа је почела са радом школске 1976/77.г. као истурено одељење Техничког школског центра из Руме. Као самостална средња школа, постоји од 1978.г. до 1987.г. када се гаси Програм заједничког средњег васпитања и образовања. Школске 1987/88.г. школа је уписала прву генерацију ученика у машинску и природно-математичку струку. Школске 1990/91.г. школа уписује само ученике за подручје рада Машинство и обрада метала, а школске 1996.г. проширује своју делатност тако да поред подручја рада Машинство и обрада метала образује и ученике из подручја рада Економија, право и администрација и Трговина угоститељство и туризам.
У току 2014. године, на иницијативу компаније Robert Bosch d.o.o и техничку подршку ГИЗ-а, дошло је до отварања новог профила индустријски механичар тако да је школа међу првима у Србији увела дуални систем образовања. У наредним годинама школа је заједно са наставницима машинске групе предмета интевизирала сарадњу са ГИЗ-ом, ЗУОВ-ом, компанијом Robert Bosch d.o.o, Привредном комором Србије и Немачке при изради Правилника за полагање завршног испита и приручника за завршни испит.
Школа има изузетну сарадњу са локалном самоуправом и многим привредницима међу којима су компаније Robert Bosch d.o.o, Техногама, Sunoko d.o.o, JUB d.o.o, Luki komerc, компанија Ђурђевић.

Директор: Сања Дујић

Датум ступања на дужност: 28.10.2022

Број ученика/деце

Средња школa

Школска година Број ученика/деце
2022/23 268
2021/22 307
2020/21 308
2019/20 320
2018/19 325