@ Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА "СТЕВАН ПЕТРОВИЋ БРИЛЕ", Рума

СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА "СТЕВАН ПЕТРОВИЋ БРИЛЕ", Рума, Вука Караџића 70

Година оснивања: 1948

Оснивач: Локална самоуправа

Врста установе: Средња стручна школа

Језик образовно-васпитног рада: Српски


О установи

Школа је основана 1948. године као пољопривредна школа и радила је до 1952. када је декретом министарства просвете Србије пресељена у Шабац. Због потребе у пољопривредном кадру у Сремском региону СО Рума је на седници од 29.01.1965. године донела решење, бр. 01-2605/1-65, о оснивању Пољопривредне школе са ратарским, сточарским и воћарско-виноградарским смером. Годину дана касније први пут у Војводини, при школи се формира и ветеринарски смер. Од 1977. године формиран је и прехрамбени смер. Од тада школа ради са струкама и смеровима у оквиру пољопривредне, ветеринарске и прехрамбене струке. Решењем Покрајинског секретаријата за образовање, управу и нац. заједнице бр. 128-022-9/2013-01 од 27.02.2013. године, утврђено је да у школи постоје услови у погледу простора, опреме, наставних средстава, бр. наставника и стр. сарадника за подручје рада хемија, неметали и графичарство. Решењем Покрајинског секретаријата за образовање, управу и националне мањине-националне заједнице бр.128-022-656/2020-01 од 25.02.2021. године школа мења назив у Средња стручна школа " Стеван Петровић Бриле" и формиран је смер стоматолошка сестра техничар. Од тада школа ради у подручјима рада пољопривреда, производња и прерада хране и здравство и социјална заштита.

Директор: Душан Стојанац

Датум ступања на дужност: 29.08.2021

Број ученика/деце

Средња школa

Школска година Број ученика/деце
2022/23 266
2021/22 269
2020/21 231
2019/20 248
2018/19 248