@ Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА, Сента

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА, Сента, Главни трг 12

Година оснивања: 1960.

Оснивач: Аутономна покрајина Војводина

Врста установе: Средња стручна школа

Језик образовно-васпитног рада: Српски, Мађарски


О установи

Економско-трговинска школа Сента има седиште у згради на адреси Главни трг 12. заједно са Сенћанском Гимназијом и Средњом медицинском школом Сента.
Давне 1960. године основана је Економска школа „Љубица Поповић“. Образовала је ученике за два
занимања: економски техничар књиговодственог смера и продавац.
Поред редовног школовања, веома успешно је организовано образовање и стручно усавршавање. Школа је остварила веома успешне резултате од самог почетка свог постојања и допринела подмиривању потреба тржишта рада у потиском региону. Школовање на економском и трговинском смеру није губило континуитет ни у времену када се доста лутало у школству.
На основу одлуке Савета Покрајинског фонда за средње образовање и васпитање, 25. маја 1990. године
је формирана Економско-трговинска школа у Сенти.
Економско-трговинска школа данас користи 25 кабинета, фискултурну салу и 3 отворена спортска терена.
Школа запошљава у стални радни однос 14 дипломираних економиста - наставника економске групе предмета, предмета, 3 наставника матерњег језика, 3 наставника страних језика, 2 наставника математике, 3 наставника информатике, 2 наставника физичке културе, још 4 наставника општеобразовних предмета, школског психолога, секретара, рачуновођу и помоћно особље. Наставно особље константно учествује у програмима за стручно усавршавање. Школу похађа више од 350 ученика на смеровима: финансијски администратор, пословни администратор и трговац.
Сви смерови који се отварају су прилагођени потребама тржишта рада. У оквиру школе постоје и многе друге активности као што су размена ученика са економском школом Кереши Јожеф у Сегедину (Мађарска).
Школа је успоставила сарадњу са многим предузећима, установама и заједницама, у приватном и јавном
сектору. Ученици Економско-трговинске школе учествовали су на разним такмичењима и показали своје
знање. Од стране директора и професора школе је поведена посебна брига о добрим међуљудским
односима.

Директор: Анико Жирош Јанкелић

Датум ступања на дужност: 17.03.2022

Број ученика/деце

Средња школa

Школска година Број ученика/деце
2022/23 226
2021/22 247
2020/21 242
2019/20 251
2018/19 275