@ Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

ГИМНАЗИЈА ЗА ТАЛЕНТОВАНЕ УЧЕНИКЕ СА ДОМОМ УЧЕНИКА "БОЉАИ", Сента

ГИМНАЗИЈА ЗА ТАЛЕНТОВАНЕ УЧЕНИКЕ СА ДОМОМ УЧЕНИКА "БОЉАИ", Сента, Поштанска 18

Година оснивања: 2003.

Оснивач: Аутономна покрајина Војводина

Врста установе: Мешовита средња школа, Дом ученика

Језик образовно-васпитног рада: Мађарски


О установи

Гимназија са домом ученика за талентоване ученике «Бољаи» - делимично пренета оснивачка права над 50% («Службени лист АПВ» 5/11 од 15. 04. 2011)
Гимназија је прва и једина математичка гимназија на територији Војводине са наставом на мађарском језику. Школа је основана 22. априла 2003. године, под називом Гимназија за талентоване ученике природно- математичког усмерења. Оснивач је било Извршно веће Аутономне Покрајине Војводине. Након положеног пријемног испита из математике, 20 ученика је започело своје средњошколско образовање у септембру исте године. Исти ти ученици су полагали матуру 2006. године. Школа је 29. јуна 2004. године променила име на: Гимназија са домом ученика за талентоване ученике ''Бољаи'' у Сенти. 2008. године установа је акредитовала уметнички смер за ликовне техничаре, а 2018. године гимназијско одељење за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику.
Ученици школе долазе из преко 30 места, са целокупне територије покрајине Војводине. Школа је као циљ поставила да из ње излазе стручно усавршени млади људи, који су спремни учинити нешто за своју средину, као и да се подрже млади који долазе из средина у којима су Мађари, са популацијске тачке гледишта, у мањини. Планови и програми су утврђени од стране министарства просвете. По њима већину часова чине математички предмети, информатика, рачунарствo, програмирање и физика, односно стручни предмети из ликовних стваралаштва. Школа располаже са добро опремљеним и естетски уређеним учионицама. Велика пажња се посвећује набавци наставних средстава.

Ученици школе редовно постижу завидне успехе, захваљујући наставницима и њиховом раду са обдареним ученицима, који редовно учествују на више међународних и домаћих такмичења.
Гимназија у школској 2021/22 години образује обдарене ученике у математичкој гимназији, ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику, и ликовне техничаре, укупно 221 ученика у 12 одељења.

Директор: Чикош Пајор Гизела

Датум ступања на дужност: 01.06.2020

Број ученика/деце

Средња школa

Школска година Број ученика/деце
2022/23 221
2021/22 219
2020/21 200
2019/20 187
2018/19 166

Дом ученика

Школска година Број ученика/деце
2021/22 150
2020/21 150
2019/20 150
2018/19 150