@ Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

СРЕДЊА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА "ДР. РУЖИЦА РИП", Сомбор

СРЕДЊА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА "ДР. РУЖИЦА РИП", Сомбор, Подгоричка 9

Година оснивања: 1958

Оснивач: Аутономна покрајина Војводина

Врста установе: Средња стручна школа

Језик образовно-васпитног рада: Српски, Мађарски


О установи

На седници Среског већа у Сомбору, одржаној 1958. године, донето је Решење о оснивању Средње медицинске школе (број: 07-12837/1-58 од 22.10.1958. Народни одбор среза Сомбор). Школа је имала ранг средње стручне школе. Задатак школе, дефинисан том приликом, јесте да у васпитно-образовном процесу оспособљава средње стручне кадрове за потребе здравствене службе. Настава у школи је теоријска и практична, траје три године и изводи се по плану и програму који доноси Савет за просвету НР Србије у сарадњи са Саветом за здравље. Школа је образовала кадар медицинских сестара.
За првог управника Школе именован је др Ђорђе Лазић, управник Среске болнице.
Од 1946. у школи су се, поред медицинских сестара, образовали лабораторијски и фармацеутски техничари.
Године 1967. за директора Школе именован јер др Вељко Тинтор, а крајем 1971. проф. Милорад Јањушевић.
Исте године је са радом отпочело одељење за образовање бабица. Надаље, школа прераста у савремену васпитно-образовну институцију и добија регионални значај.
После директора проф. Милорада Јањушевића, школом су управљали Милана Ђукић, проф. Софија Кронић, проф. Маринко Лончаревић, проф. Јован Бељански и садашњи директор мр Радојка Поткоњак. Школа је образовала различите образовне профиле из подручја рада здравство и социјална заштита.

Директор: Жужана Фридрих

Датум ступања на дужност: 07.05.2022

Број ученика/деце

Средња школa

Школска година Број ученика/деце
2022/23 505
2021/22 511
2020/21 527
2019/20 548
2018/19 553