@ Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

СРЕДЊА ЕКОНОМСКА ШКОЛА, Сомбор

СРЕДЊА ЕКОНОМСКА ШКОЛА, Сомбор, Апатински пут 90

Година оснивања: 1888

Оснивач: Аутономна покрајина Војводина

Врста установе: Средња стручна школа

Језик образовно-васпитног рада: Српски, Мађарски


О установи

Школа је основана 1888. године. Реорганизацијом средњег образовања дошло је до интеграције 1977. године Економске школе Сомбор и Школског центра за кадрове у робном промету Сомбор и формирању образовног центра "25.мај" за заједничко средње образовање и васпитање и позивно усмерено образовање и васпитање средњег ступња у терцијарним делатностима, робном и новчаном промету. Од тада се у новоформираној школи образују поред економске струке и ученици трговинске и угоститељске струке. Школа је те године пресељена у зграду на Апатинском путу број 90. где се и сада налази. Од септембра 1983. године поновном реорганизацијом средњег образовања у школи се образују ученици правне и биротехничке струке, који су школовање завршили 1992/93. години. Од школске 1993/94. године у школи се образују само ученици за подручје рада економија, право и администрација и трговина, угоститељство и туризам. Од марта 1993. године школа послује под називом Средња економска школа Сомбор.

Директор: Наталија Катанић

Датум ступања на дужност: 08.09.2022

Број ученика/деце

Средња школa

Школска година Број ученика/деце
2022/23 577
2021/22 604
2020/21 608
2019/20 592
2018/19 595