@ Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

СРЕДЊА ПОЉОПРИВРЕДНО-ПРЕХРАМБЕНА ШКОЛА, Сомбор

СРЕДЊА ПОЉОПРИВРЕДНО-ПРЕХРАМБЕНА ШКОЛА, Сомбор, Хаџи Светића 18

Година оснивања: 1946

Оснивач: Аутономна покрајина Војводина

Врста установе: Средња стручна школа

Језик образовно-васпитног рада: Српски


О установи

Одлуком председника владе Народне републике Србије од 31.07.1946. године Главни извршни одбор Аутономне покрајине Војводине, актом број 1410 доноси решење о оснивању Пољопривредне школе у Сомбору.
Усклађивањем са важећим законским прописима школа је 30.08.1995. године регистрована у привредном суду у Сомбору као државна установа решењем број 683/95.
Школује образовне профиле пољопривредне, ветеринарске и прехрамбене струке. Образује ученике са потребним знањима, вештинама и компетенцијама, које захтева данашње тржиште. Теоријска настава се одвија у 12 учионица, 10 кабинета и две лабораторије. Практична настава за пољопривредну и ветеринарску струку реализује се на школској економији на којој постеје објекти, опрема и механизација за биљну и сточарску производњу. Прехрамбена струка практичну наставу обавља у кабинетима школе, а део практичне наставе у предузећима. Школа је укључена у реализацију дуалног модела образовања. Компаније Сомболед и Мара исказале су потребе за ученике који се образују за прехрамбене техничаре. Три пекаре су прихватлие ученике који се школују за занимање Пекар, док је компанија Вожд заинтересована за ученике образовног профила Руковалац-механичар пољопривредне технике. Дуални модел образовања подразумева да се теоријска настава и вежбе обављају у школи, а практична настава у компанијама. Након завршетка школовања ученици имају могућност запошљавања у компанијама у којима су обављали практичну наставу. Школа је укључена у међународни пројекат "Агрино 2" са циљем подизања продуктивности у пољопривредној производњи и постизање самозапошљвања применом иновативних решења.

Директор: Стојан Јандрић

Датум ступања на дужност: 25.09.2023

Број ученика/деце

Средња школa

Школска година Број ученика/деце
2022/23 255
2021/22 321
2020/21 326
2019/20 377
2018/19 378