@ Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

ГИМНАЗИЈА И СТРУЧНА ШКОЛА "СВЕТОЗАР МИЛЕТИЋ", Србобран

ГИМНАЗИЈА И СТРУЧНА ШКОЛА "СВЕТОЗАР МИЛЕТИЋ", Србобран, Трг проф. Миливоја Туторова 4

Година оснивања: 1962

Оснивач: Аутономна покрајина Војводина

Врста установе: Мешовита средња школа

Језик образовно-васпитног рада: Српски


О установи

Наша школа се налази у Србобрану у срцу Бачке. Под називом Гимназија је отворена 1962. године, а од тада је пролазила кроз многобројне реформе да би данас била мешовита школа. Осим општег смера гимназије, од школске 2011. године похађају је ученици средње стручне школе из области економија право и администрација-финансијски техничар.Од школске 2019 год.у школи постоји и смер модни кројач,а од ове школске године и трогодишњи смер-трговац.

Жеља нам је да будемо успешна школа у којој се прожимају традиција и иновација, младост и искуство. Употребом савремених наставних средстава и квалитетомнашег рада настојимо да привучемо што већи број ученика.

Директор: Јасмина Шегуљев

Датум ступања на дужност: 19.07.2021

Број ученика/деце

Средња школa

Школска година Број ученика/деце
2022/23 101
2021/22 88
2020/21 105
2019/20 142
2018/19 163