@ Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА "ДРАГИЊА НИКШИЋ", Сремска Митровица

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА "ДРАГИЊА НИКШИЋ", Сремска Митровица, Јупитерова 26

Година оснивања: 1959

Оснивач: Аутономна покрајина Војводина

Врста установе: Средња стручна школа

Језик образовно-васпитног рада: Српски


О установи

ча о медицинској школи у Сремској Митровици почиње 1959.године када је основана „Школа за медицинске сестре-техничаре“.У току прве године у школу је уписано једно одељење са 26 ученика који су наставу похађали у просторијама тадашњег Хигијенског завода..Већ наредне школске године
Уписано је 69 ученика,а школске 1961/62.,због недостатка простора, Гимназија је школи уступила своје учионице на коришћење за потребе наставе .
Са повећањем броја ученика смештајни проблем ученика је постао све израженији,па се настава,осим у Гимназији одвијала и у Основној школи “Бошко Палковљевић Пинки“.Јануара 1965.године школа је,као привремено решење, добила на коришћење монтажну зграду од око 500м2, која се налазила у кругу Болнице у Сремској Митровици.На располагању је било 6 учионица и четири просторије за наставно и помоћно особље,а за потребе кабинетске наставе и даље су се користиле подрумске Болнице.Рад у описаним условима био је тежак и наставницима и ученицима,који су упркос томе стицали адекватно знање,што су потврђивали запаженим резултатима на регионалним и савезним такмичењима.
Од 1983.до 1990.године школа ради у саставу Средње школе друштвених делатности „Иво Лола Рибар“,а од 1990.постоји као самостална средња стручна школа:Медицинска школа“Драгиња Никшић“.
Четврту деценију постојања обележило је обављање наставе у неколико различитих школа у граду,као и недостатак школског дворишта,спортских терена,сале за физичко васпитање,што је све више наглашавало потребу за изградњом нове школске зграде.
Стога су запослени су 1991.повукли први потез у решавању проблема.Одричући се дела личног дохотка,откупили су 55 ари земљишта за зграду школе и школско двориште,а 8.10.1996.године ударен камен темељац.Свечано отварање нове зграде и усељење уследило је 14.09.2000.године.

Средства за изградњу школе су једним делом прикупљена од средстава самодоприноса и уз велику помоћ Министарства просвете Републике Србије.Акцији прикупљања средстава несебично су се прикључили многи донатори из града и околине,које због великог броја,као и из жеље да неког ненамерно изоставимо,нећемо појединачно набрајати.
Свима који су допринели да школа данас послује на највишем могућем нивоу квалитета,руководство и сви запослени се,и овом приликом, неизмерно захваљују.

Директор: Ђуро Маричић

Датум ступања на дужност: 11.07.2022