@ Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

МИТРОВАЧКА ГИМНАЗИЈА, Сремска Митровица

МИТРОВАЧКА ГИМНАЗИЈА, Сремска Митровица, Светог Саве 2

Година оснивања: 1838

Оснивач: Аутономна покрајина Војводина

Врста установе: Гимназија

Језик образовно-васпитног рада: Српски, Енглески


О установи

2. јула, 1838. године, наредбом Дворског ратног већа, установљена је прва нижа средња школа на овим просторима, која је већ за непуну деценију израсла у реалну гимназију.
1930. године Гимназија је добила нову, репрезентативну зграду и нови назив „Државна реална гимназија Краља Петра I Великог Ослободиоца“. Кроз последњих пола века, под именом „Иво Лола Рибар“, Гимназија је била и Потпуна и Виша мешовита, да би јој, не тако давно, био враћен статус „праве“ гимназије. Прича о њеним називима и сталном прилагођавању времену, завршена је, када је понела назив „Митровачка Гимназија“.
Oкружни привредни суд у Сремској Митровици решењем уписује Гимназију Иво Лола Рибар ул.Светозара Марковића 2 у рег.уложак број 48 као конституисање радне организације без ООУР-а гимназије Иво Лола Рибар у Сремској Митровици , са потпуном одговорношћу
Услед познатих реформи у образовању , увођењем позивно-усмереног образовања и формирањем две установе позивно-усмереног образовања и то Фрушкогорски партизански одред и Јованка Габошац, закључком Скупштине општине Сремска Митровица од 04.10.1979.године, Скупштина општине преноси право коришћења и располагања на некретнинама у друштвеној својини на новог корисника.
Фактичко пресељење школе из ул.Змај Јовине 29 у ул.Светог Саве 2 је било у лето 1998.године
Решењем Трговинског Суда 23.08.2007.године мења се назив школе тако да гласи Митровачка Гимназија ул.Светог Саве 2

Директор: Мирјана Ђорђевић

Датум ступања на дужност: 24.12.2022