@ Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

ЕКОНОМСКА ШКОЛА "9. МАЈ", Сремска Митровица

ЕКОНОМСКА ШКОЛА "9. МАЈ", Сремска Митровица, Ђуре Даничића 2
  • ekonomskasm@mts.rs
  • 022/615-320; 022/625 323; 064/1227236;
  • www.es.edu.rs

Година оснивања: 1959.

Оснивач: Аутономна покрајина Војводина

Врста установе: Средња стручна школа

Језик образовно-васпитног рада: Српски


О установи

Школа је основана 1959. године, Решењем народног одбора Среза. Од тада па до данас, ова установа, у оквиру своје делатности, средњег стручног образовања и васпитања, поштујући опште принципе струке, остварује циљеве и стандарде ове делатности у два подручја рада:
- економија, право и администрација
- угоститељство и туризам
Број одељења и смерови су се мењали са годинама. На пример, школске 2002/2003. школа је имала највећи број ученика: 33 одељења са 1021 учеником.

У складу са потребама времена и тржишта рада неки смерови су временом угашени: дактилограф, биротехничар, трговац, конобар.
Од 2004/2005. у школу се уводе нови, атрактивнији смерови. 2004/2005. школске године, школа уписује огледно одељење, образовног профила финансијски администратор - оглед који се прати и реализује у сарадњи са Немачком организацијом - ГТЦ. Ова подршка и сарадња резултирала је увођењем нових наставних програма, усвајањем нових наставних метода, укључујући и методе оцењивања ученика које наставници примењују и у другим образовним профилима ученика Takoђе, то је допринело и стручном усавршавању наставног кадра.
Од 2011/2012. школске године школа уписује огледно одељење пословни администратор, а од школске 2012/2013. уводи се се четворогодишњи смер угоститељски техничар.
Тренутно изводи наставу образовања и васпитања за редовне ученике и консултације за ванредне ученике, као и за ученике у поступку доквалификације и преквалификације.

Образовно- васпитни рад се остварује на српском језику. Ова установа укупно броји 64 запослена, наставног и ваннаставног особља. Рад је организован у две смене. У школи је обавезно учење енглеског језика, а поред њега учи се и немачки. Поред учионица за општеобразовне и стручне теоријске предмете, школа има четири ИТ кабинета, кабинет за услуживање и кабинет за куварство.

У школи постоје и веома активан рад имају драмска секција, литерарна, новинарска, рецитаторска, ликовна секција, млади историчари, реторика и дебатни клуб, хор, секција немачког језика, секција прве помоћи...
У току свог дугогодишњег рада, школа је учествовала у многим такмичењима и постизала велике успехе у свим областима којима се школа бави, област еконимије, права и администрације, туризма и угоститељства. Као највеће успехе може да издвоји прво и друго место на Републичком такмичењу из рачуноводства, прво место на Републичком такмичењу у симулацији судског поступка и прво место на Гастро купу у Црној Гори.
Славу школи донели су и наши бивши ученици, а сада истакнути привредници, банкари, професори факултета, спортисти, трговци, угоститељи.

Поред тога припрема ученика за спортска такмичења показала се као веома успешна, а показатељи су бројне медаље и признања: 12 година најбоља средња школа у Срему у спорту, редовно добијана награда од Сремских новина у категорији спорта, редовно добијање Светосавске повеље, бројна републичка такмичења.

Од школске 2019/2020. године школа активно учествује у међународним Еразмус+ пројектима и тиме шири своју међународну димензију и мрежу партнерских школа из Европе. Учешћем у овим пројектима пружа прилику како ученицима тако и наставницима да стекну драгоцена искуства у области образовања и усавршавају вештине потребне за савремено тржиште рада.
2021. године је потписала споразум о сарадњи са ЈУ Економском школом из Добоја из Републике Српске.

Ученички парламент школе активним радом доприноси повећању квалитета рада школе. Учешћем у парламенту ученици су успешно организовали бројне хуманитарне, спортске, културне и акције забавног карактера.

Школа подстиче истраживачки рад, слободу мишљења, креативност, хуманост и толеранцију, утиче на развој знања и вештина неопходних за што успешнију будућност својих ученика.

Директор: Новица Новаковић

Датум ступања на дужност: 02.09.2020

Број ученика/деце

Средња школa

Школска година Број ученика/деце
2022/23 522
2021/22 559
2020/21 610
2019/20 661
2018/19 717