@ Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

ПРЕХРАМБЕНО ШУМАРСКА И ХЕМИЈСКА ШКОЛА, Сремска Митровица

ПРЕХРАМБЕНО ШУМАРСКА И ХЕМИЈСКА ШКОЛА, Сремска Митровица, Змај Јовина 3

Година оснивања: 1961

Оснивач: Аутономна покрајина Војводина

Врста установе: Средња стручна школа

Језик образовно-васпитног рада: Српски


О установи

Школа је основана 1961. године под називом Технолошко-техничка школа. 1976. године прераста у Центар за усмерено образовање под називом "Руђер Бошковић", постојећем центру се 1983. године придружује грађевинско-шумарска и дрвопрерађивачка струка и школа добија назив Средња школа хемијско-технолошке, шумарске и дрвопрерађивачке струке,"Вељко Влаховић". 1990. године школи се придружује и прехрамбена струка, па 1993. године добија данашњи назив.

Директор: Биљана Ковачевић

Датум ступања на дужност: 03.09.2019

Број ученика/деце

Средња школa

Школска година Број ученика/деце
2022/23 283
2021/22 347
2020/21 393
2019/20 419
2018/19 453