@ Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА "ВУК КАРАЏИЋ", Стара Пазова

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА "ВУК КАРАЏИЋ", Стара Пазова, Светосавска 5

Година оснивања: 1956

Оснивач: Аутономна покрајина Војводина

Врста установе: Средња стручна школа

Језик образовно-васпитног рада: Српски


О установи

Школа је од оснивања до данас прошла кроз неколико трансформација. У периоду осамдесетих година, заједно са друге две средње школе у Старој Пазови, чинила је Центар за образовање стручних радника. Године 1987. издвојила су се одељења економске, трговинске, угоститељске и језичко-културолошке струке, а 1992. године одвојила се Гимназија, тако да је школа остала са подручјима рада које и данас има: Економија, право и администрација и Трговина, угоститељство и туризам. Школа је године имала истурена одељења економских техничара, у Пећинцима до 2000. и у Инђији до 2004.године, када су та одељења припојена школама у тим местима. Током времена су се мењали образовни профили у нашој школи. Тренутно су заступљени: Пословни администратор, Економски техничар, Правно - пословни техничар, Финансијски администратор и Трговац.

Директор: Владимир Маринков

Датум ступања на дужност: 09.07.2023