@ Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

ГИМНАЗИЈА "СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ", Суботица

ГИМНАЗИЈА "СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ", Суботица, Петефи Шандора 1

Година оснивања: 1990

Оснивач: Аутономна покрајина Војводина

Врста установе: Гимназија

Језик образовно-васпитног рада: Српски, Мађарски, Хрватски


О установи

Гимназија се у своју школску зграду, у Улици Петефи Шандора бр.1, преселила јануара школске 1991/92. године. Зграда је једна од најлепших у граду и као споменик културе је под заштитом државе. Саграђена је 1900. године, баш за потребе гимназије.
Део таванског простора, који је адаптиран у два кабинета 2007. године, потпуно је опремљен и у функцији је као кабинет за извођење наставе ликовне и музичке културе, а други кабинет функционише као простор за рад професора језика и друштвених наука са талентованим ученицима.
Школска библиотека се налази у посебно прилагођеном и опремљеном простору. Опремљена је покретним полицама, читаоничким намештајем, плазма телевизором и компјутерима, а располаже са око 22.500 књига, углавном на српском, хрватском и мађарском језику.
Гимназија „Светозар Марковић” у Суботици као Установа за образовање и васпитање ученика регистрована је у Основном суду удруженог рада у Суботици

Директор: Душан Павловић

Датум ступања на дужност: 18.01.2022