@ Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

ТЕХНИЧКА ШКОЛА "ИВАН САРИЋ", Суботица

ТЕХНИЧКА ШКОЛА "ИВАН САРИЋ", Суботица, Трг Лазара Нешића 9
  • messc@tehnickaskolasubotica.edu.rs
  • 024/552-031 024/551-972
  • www.tsis.edu.rs

Година оснивања: 1945

Оснивач: Аутономна покрајина Војводина

Врста установе: Средња стручна школа

Језик образовно-васпитног рада: Српски, Мађарски


О установи

Прва Техничка школа у Суботици основана је 4. новембра 1945. године. Образовала је кадрове грађевинске, машинске и електротехничке струке. Даљи развој индустрије захтевао је више образованих кадрова што је довело до поделе ове школе на више специјализованих школа, па је тако наша школа основана Решењем Народног одбора Општине Суботица 28. септембра 1961. године, као Машинско-електротехнички школски центар у чији састав улазе:
- Машинско-електротехничка школа,
- Школа за висококвалификоване раднике са одељењима металског и електротехничког смера,
- Одељења Школе ученика у привреди металског и електротехничког смера, која се овим Решењем издвајају из Школе ученика у привреди у Суботици.
Поред кадрова машинске и електротехничке струке, који се од самог оснивања образују од 1975. године у школи се образују и кадрови саобраћајне струке – друмски саобраћај. У 1978. години долази до интеграције са Железничком индустријском школом (ЖИШ) и од тада школа образује и кадрове саобраћајне струке – железнички саобраћај. Школа тада мења назив у Центар за образовање стручних радника металске, електротехничке и саобраћајне струке. Од 1999. до 2010. године Школа се зове Техничка Школа, а од 01.09.2010. године Школа носи нови назив: Техничка школа „Иван Сарић“.

Директор: ЖЕЉКО РАЈЧИЋ

Датум ступања на дужност: 11.05.2022