@ Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

ПОЛИТЕХНИЧКА ШКОЛА, Суботица

ПОЛИТЕХНИЧКА ШКОЛА, Суботица, Максима Горког 38

Година оснивања: 2002

Оснивач: Аутономна покрајина Војводина

Врста установе: Средња стручна школа

Језик образовно-васпитног рада: Српски, Мађарски, Хрватски


О установи

Школа је основана на иницијативу Удружења инжењера и техничара Суботице 1945. године као Техничка школа са грађевинским, геодетским, машинским и електротехничким смеровима.
Грађевинска средња школа „18. новембар” са подручјима рада Геодезија и грађевинарство, као и Шумарство и обрада дрвета, издваја се као посебна установа 1981. године.
Треће подручје рада, Хемија, неметали и графичарство, Школа је добила 1985. године.
Одлуком Владе Р. Србије од 26. априла 2002. године, а на предлог Наставничког већа и Школског одбора, школа мења назив у Политехничка школа.
Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне заједнице утврдио је да школа испуњава услове за оставаривање наставног плана и програма за образовне профиле ликовни техничар (2013.) и техничар дизајна ентеријера и индустријских производа (2014.), чиме је Школа верификовала и четврто подручје рада – Култура, уметност и јавно информисање. Одељење ликовних техничара уписано је школске 2015/2016. године.

Директор: Исо Планић

Датум ступања на дужност: 01.09.2021