@ Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Предшколска установа РАДОСТ, Чока

Предшколска установа РАДОСТ, Чока, Маршала Тита бб
  • ustanova@vrticradost.edu.rs
  • 0230/472-189 062/249979

Година оснивања: 1978.

Оснивач: Локална самоуправа

Врста установе: Јавна предшколска установа

Језик образовно-васпитног рада: Српски, Мађарски


О установи

Почеци Предшколске установе и обухват деце предшколског узраста датирају од 1961.године, када је Предшколска установа „Радост“ Чока почела да функционише као самостална установа, јер подаци говоре да је до тог периода била у склопу Основне школе.
Те године, далеке 1961.године у Предшколској установи „Радост“ Чока формирано је четири васпитне групе, од којих је било две на Српском и две на Мађарском језику, односно васпитно-образовни рад у њима се реализовао на Српском и Мађарском језику.
До 1964.године у установи је као основни облик рада, тј. основни начин обухвата деце деловао полудневни боравак (тадашњи забавишни облик рада), а од те године је организован и целодневни боравак јер се указала потреба.
1977.године отворена је нова зграда за обухват деце предшколског узраста, дакле од 1 до 7 година живота, у којој се спроводио васпитно-образовни рад и нега и која је могла да прими 200 предшколаца.

Директор: Данијела Штеванов

Датум ступања на дужност: 27.03.2021

Број ученика/деце

Предшколска установa

Школска година Број ученика/деце
2022/23 277
2021/22 251
2020/21 242
2019/20 258
2018/19 71