@ Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

ОШ "ПЕТЕФИ ШАНДОР", Нова Црња

ОШ "ПЕТЕФИ ШАНДОР", Нова Црња, ЈНА 113
  • petefinc@gmail.com
  • 023/815-064

Година оснивања: 1990

Оснивач: Република Србија

Врста установе: Основна школа, Јавна предшколска установа

Језик образовно-васпитног рада: Српски, Мађарски


О установи

Основна Школа „Петефи Шандор“ је добила име по познатом мађарском књижевнику и револуционару Шандору Петефију који је рођен 01. јануара 1823. године у Кишкерешу (Мађарска), а преминуо је 31. јула 1849. године у бици код Шегешвара (данас Шигишоара- Румунија). Сматра се најтелентованијим и најбољим мађарским лирским песником 19. века.
У Новој Црњи прва школа је почела са радом 1798. године, прва школска зграда је предата на коришћење 1829. године. Повећањем броја становника села настала је потреба за новом школском зградом. До 1910. године изграђене су три школске зграде.
Од школске 1953/54. године почела је са радом осмогодишња школа. Године 1965. спајају се школе у Новој Црњи и Тоби и чине заједничку школу под новим именом Петефи Шандор. Нижа одељења остају и даље у Тоби, а ученици почев од 5. разреда путују за Нову Црњу.
1976. године предата је на употребу нова школска зграда у Тоби.
1977. године започета је изградња нове школске зграде у Новој Црњи, и 1984. године извршена је свечана примопредаја зграде.
Основна школа „Петефи Шандор“ у Новој Црњу се налази у општини Нова Црња која спада у ред економски слабо развијених и малих општина са око 13.000 становника. Већина становништва се бави пољопривредом а привреда је слабо развијена.
Треба напоменути да школа има истурена одељења у суседном селу Тоба, које је удаљено 8 км.
Школска зграда се налази у центру села, модерног је изгледа и окружена је дрвећем и зеленилом. Површина школе је 2749 m2. Има десет учионица, кабинете за техничко образовање, хемију и биологију, информатику, затим модерну фискултурну салу, школску кухињу, трпезарију, библиотеку, зборницу и канцеларије.
Опремљеност школе нставним срдествима је задовољаваљућа. Сваке године се улажу средства у опремање школе новим наставним средствима, али и порд тога наша је процена да опремљеност не задовољава у потпуности потребе савремене концепције наставе.

Директор: Дора Лерик

Датум ступања на дужност: 01.02.2020

Број ученика/деце

Предшколска установa

Школска година Број ученика/деце
2022/23 36
2021/22 37
2020/21 25
2019/20 35
2018/19 20

Основна школa

Школска година Број ученика/деце
2021/22 91
2020/21 95
2019/20 106
2018/19 118
2017/18 121